Aktualności firm stowarzyszonych

Osłabienie złotego po eskalacji wojen handlowych

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3801 (osłabienie złotego o 1,0%). W poniedziałek obserwowaliśmy osłabienie złotego. Była to korekta po jego wyraźnym umocnieniu dwa tygodnie temu przy ograniczonych obrotach na rynku związanych z nieobecnością krajowych inwestorów. Poprawa nastrojów rynkowych związana z nasilającymi się oczekiwaniami na rozluźnienie polityki fiskalnej w strefie euro oddziaływała w kierunku lekkiego umocnienia złotego we wtorek i środę. Później do końca tygodnia osłabieniu złotego względem euro sprzyjał wzrost globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlany zwiększeniem indeksu VIX. Deprecjacja złotego była szczególnie widoczna po piątkowej eskalacji wojny handlowej na linii USA-Chiny (patrz powyżej). Publikacja licznych krajowych danych miała ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty.

W ubiegłym tygodniu doszło również do osłabienia dolara względem euro w reakcji na bardziej gołębi od oczekiwań wydźwięk wystąpienia prezesa FOMC na sympozjum w Jackson Hole oraz eskalację wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami.

W tym tygodniu istotne dla złotego mogą być dane nt. krajowej inflacji. Naszym zdaniem będą one oddziaływały w kierunku umocnienia złotego. Neutralne dla złotego będą najprawdopodobniej publikacje danych z USA (PKB, zamówienia na dobra trwałe, wskaźniki koniunktury konsumenckiej) oraz ze strefy euro (inflacja i niemiecki indeks Ifo). Dane o krajowym PKB w II kw. nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Uważamy, że ze względu na ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych kurs złotego będzie w tym tygodniu kształtowany przede wszystkim przez nastroje na globalnym rynku determinowane przez oczekiwania inwestorów dotyczące perspektyw polityki FED i EBC, a także konfliktu handlowego na linii USA-Chiny.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!