Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Osłabienie popytu wewnętrznego przyczyną przyspieszenia spadku nowych zamówień

W danych na szczególną uwagę zasługuje dalsze obniżenie składowej dla nowych zamówień, których spadek osiągnął najwyższe tempo od października 2022 r. Warto zauważyć, że w tym samym czasie indeks dla nowych zamówień eksportowych zwiększył się, choć nadal pozostaje wyraźnie poniżej granicy 50 pkt. Sugeruje to, że przyczyną przyspieszenia spadku nowych zamówień ogółem było dalsze osłabienie popytu wewnętrznego. Jednocześnie, uwzględniając odnotowane w sierpniu silne pogorszenie koniunktury w strefie euro, nie uważamy, aby wzrost indeksu dla nowych zamówień eksportowych wskazywał na poprawę perspektyw popytu zagranicznego.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!