Analizy i badania

Osłabienie oczekiwań na podwyżki stóp w USA pozytywne dla cen długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,67 (spadek o 14pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,215 (spadek o 20pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,667 (spadek o 19pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Od czwartku ceny polskiego długu rosły, przy jednoczesnym spadku spreadów względem obligacji niemieckich i amerykańskich. Pi?tkowy, wyraźnie niższy od oczekiwań odczyt zatrudnienia poza rolnictwem w USA osłabił oczekiwania rynku na szybkie zacieśniania polityki monetarnej przez FED, a w efekcie doprowadził do spadku rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej.

W tym tygodniu, z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny, ceny polskiego długu kształtowane będ? w znacznym stopniu przez nastroje na rynkach globalnych. W pierwszej części tygodnia rentowności polskich obligacji mog? kontynuować pi?tkowe spadki, co będzie efektem spadku oczekiwań inwestorów na szybkie rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej w USA. W kierunku podwyższonej zmienności cen polskiego długu będ? najprawdopodobniej oddziaływać publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia FED oraz konferencja po posiedzeniu RPP. Odczyt indeksu ISM poza przetwórstwem nie spotka się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!