Aktualności firm stowarzyszonych

Orbis wspiera tradycyjne sady owocowe

<p style="text-align: justify;">Realizując program « Plant for the Planet » w hotelach na terenie całego kraju, Grupa Orbis - wspólnie z Fundacją AgriNatura, wspiera powrót do tradycyjnych sadów owocowych i tym samym przyczynia się - dzięki zachowaniom gości, do ochrony bioróżnorodności rolniczej i wymiernych korzyści gospodarczych, społecznych i kulturowo-turystycznych polskiej wsi.</p>

>

Grupa Orbis przekazuje – dzięki prostemu mechanizmowi ponownego użycia ręczników przez gości hotelowych, 50% zaoszczędzonych kwot na program zakładania nowych tradycyjnych sadów a tym samym zachowania i pomnażania dawnych odmian drzew owocowych. Tym sposobem, w 2015 roku sfinansowano zakup 1 500 drzewek dawnych odmian, a w 2016 roku planowanych jest zakup kolejnych 5 000.

Projekt  ? Kosztela  ? realizowany jest od stycznia 2015 roku we współpracy z Fundacj? AgriNatura, która od 2007 roku zajmuje się zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, w szczególności ochron? i pomnażaniem zasobów genetycznych, rolniczej różnorodności biologicznej, rozwijaniem ekologicznych i biodynamicznych metod produkcji rolnej oraz pochodz?cego od nich lokalnego przetwórstwa i produktu.

O Koszteli…

„Kosz tela?!” – zawołał rozczarowany król Jan III, kiedy pewnego dnia przyniesiono mu z ogrodu niepełny (tela) kosz drobnych, słodkich, zielonożółtych jabłuszek, które jego ukochana Marysieńka z apetytem nadzwyczajnym zjadała. Tego roku bowiem drzewa „wierzbówki białej” odpoczywały i jabłek było znacznie mniej. Marysieńka musiała poczekać na swoje ulubione jabłuszka cały następny rok, za to nam pozostała wdzięczna nazwa. Kosztela jest polsk? odmian?, wyhodowan? przez zakonników w Czerwińsku w 1590 roku. Owoce s? soczyste, bardzo słodkie, smaczne. Drzewo owocuje co drugi rok, charakteryzuje się duż? sił? wzrostu, nie wymaga żyznych gleb, jest wytrzymałe na mróz, mało podatne na choroby, rzadko atakowane przez szkodniki.

Orbis wspiera bioróżnorodność rolnicz? i zdrowe jedzenie

 ? 30% przychodów Grupy Orbis jest generowanych przez działalność restauracyjn?. Śledzimy oczekiwania naszych gości, pytamy i prosimy o opinie – jednocześnie poszukujemy możliwości i proponujemy wspólne działania dla osi?gnięcia ważnych celów społecznych, zwi?zanych z ochron? środowiska. Realizacja programu wspieraj?cego zakładanie tradycyjnych sadów jest przykładem takiego działania.  ? - wyjaśnia Gilles Clavie, Prezes Zarz?du Orbis S.A.

Tradycyjne sady stanowiły przez dziesięciolecia najbardziej charakterystyczny element krajobrazów wiejskich w Polsce i Europie. Niestety w ci?gu ostatnich pięćdziesięciu lat liczba tych cennych ekosystemów zmniejszyła się o 80 proc.

Skazanie tradycyjnych sadów na wyginięcie jest nieodwracaln? strat? dla różnorodności biologicznej. Dawne odmiany maj? wyższ? wartość użytkow?, - s? bardziej odporne na mróz czy choroby i posiadaj? cenne wartości biologiczne. S? po prostu zdrowsze niż wiele nowych odmian wymagaj?cych intensywnej ingerencji chemicznej.” – tłumaczy Tomasz Włoszczowski z Fundacji AgriNatura.

Poprzez ochronę i rozwój tradycyjnego sadownictwa, Grupa Orbis przyczynia się również do wymiernych korzyści społecznych, gospodarczych i kulturowo-turystycznych.

Ochrona i wykorzystanie tradycyjnych sadów przynosi również wymierne korzyści gospodarcze, społeczne i kulturowe. Owoce dawnych odmian s? nie tylko zdrowsze, ale tradycyjne produkty z takich owoców staj? się mark? regionu, a lokalne przetwórnie daj? nowe miejsca pracy. Jest to szczególnie ważne dla rolników posiadaj?cych małe areały ziem, dla który rolnictwo ekologiczne poł?czone z eko agroturystyk? stanowi? trwałe źródło dochodu rodziny.

„Szkoda, że tylko starsze pokolenia pamięta kwitn?ce wysokopienne drzewa owocowe przy domach wiejskich, wzdłuż dróg, na miedzach i polach: Antonówki, Boikeny, Grafsztynki, Malinówki, Renety, Kronselki, Oliwki, Glogierówki, Kosztele i wiele, wiele innych – każde jabłko o innym smaku, zapachu i kształcie. I najróżniejsze grusze i śliwy na smakowite powidła, a wiśnie na konfitury. Takie były sady przydomowe, w których słychać było brzęczenia trzmieli i pszczół, a od świtu do nocy śpiew ptaków... Za to dobrze, że wszyscy chcemy jeść zdrowe i smaczne owoce i pyszne przetwory … niestety (albo na całe szczęście) nie da się tego zrobić z owoców nowoczesnych odmian! I dlatego sadzimy sady tradycyjne, dlatego wracamy do natury… i cieszymy się, że nie jesteśmy sami w tym działaniu. Cieszymy się, że ekologia ł?czy wieś i miasto. Dziękujemy za pomoc.” - Jadwiga Farat, gospodarstwo ekologiczne w Rososzy, woj. Mazowieckie.

Ten projekt cieszy również wielu pracowników, dla których możliwość posiadania realnego wpływu na kwestie zwi?zane z ochron? środowiska i zdrowym odżywianiem stanowi? bardzo ważne wartości w życiu prywatnym i zawodowym.” – dodaje Katarzyna Nowak, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR w Grupie Orbis.

Kontakt
Katarzyna Gronek
Biuro Prasowe Orbis SA
T. +48 22 829 38 03; Katarzyna.Gronek@accor.com

***

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferuj?ca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wył?cznym licencjodawc? marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działaj? pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantuj?, jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

Akcje Orbis S.A. s? notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (kod ISIN: PLORBIS00014).

Partnerem strategicznym Orbisu jest

AccorHotels to grupa hotelowa, któr? jednoczy pasja i zamiłowanie do hotelarstwa oraz wspólne zobowi?zanie do serdecznego witania wszystkich Gości. Każdego dnia ponad 180 000 pracowników w 3 800 hotelach AccorHotels troszczy się o tysi?ce gości w 92 krajach. AccorHotels jest wiod?cym operatorem hotelowym na świecie. Grupa oferuje swoim klientom, partnerom oraz pracownikom:

- doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), jak i właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest);
- szerokie portfolio marek hotelowych o międzynarodowej renomie, gwarantuj?cych pełn? ofertę - od luksusowych hoteli (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel), przez hotele średniej kategorii (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio), aż po hotele ekonomiczne (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access and hotelF1);
- potężny rynkowy program lojalnościowy Le Club AccorHotels;
- zobowi?zania korporacyjne i solidarnościowe realizowane przez prawie pół wieku w ramach programu zrównoważonego rozwoju PLANET 21.

Orbis SA Kontakt:
Katarzyna Gronek
Biuro Prasowe
T. +48 22 829 38 03
Katarzyna.Gronek@accor.com

Informacje o AccorHotels:
www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com

Zarezerwuj pokój w hotelu: www.accorhotels.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!