Aktualności firm stowarzyszonych

Orbis sprzedał działalność serwisową i rozpoczyna nowy rozdział swojej historii

Orbis w ramach optymalizacji modelu biznesowego firmy zakończył dzisiaj proces sprzedaży działalności serwisowej na rzecz Accoru.

Transakcja jest zwieńczeniem decyzji zarządu o przekształceniu Orbisu i jest zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami dotyczącymi podziału linii biznesowych na dwie odrębne działalności, z koncentracją biznesu na części nieruchomościowej. Orbis zbył działalność serwisową, tj. umowy franczyzy i o zarządzanie za łączną cenę 1,2 mld zł netto oraz zawarł z Accorem umowy o zarządzanie, które objęły wszystkie 73 hotele własne i dzierżawione w grupie Orbis. Sprzedaż została zatwierdzona przez akcjonariuszy Orbisu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października br.

Dzięki tej transakcji Orbis może w pełni skoncentrować swoją uwagę na podstawowej działalności, tj. na części nieruchomościowej, która będzie nadal rozwijana poprzez szereg schematów inwestycyjnych: rozwój organiczny, nabywanie nowych nieruchomości i modernizację istniejących budynków, a także budowę nowych obiektów w ramach rozwoju działalności hotelowej.

Ta transakcja jest przełomowym wydarzeniem, które otwiera nowy rozdział historii Orbisu. Podejmowane dotychczas decyzje były zgodne z naszymi analizami i w rezultacie Orbis skoncentruje teraz swoją strategię oraz aktywność operacyjną na nieruchomościach. Dzięki portfelowi składającemu się obecnie z 73 hoteli własnych i dzierżawionych, w tym 45 zlokalizowanych w Polsce, Orbis jest gotowy na rozpoczęcie nowego etapu rozwoju. Dalsze umacnianie naszej pozycji inwestora hotelowego w regionie możliwe będzie pod warunkiem realizacji nowych projektów zwiększających atrakcyjność portfela aktywów oraz stałego dążenia do utrzymania doskonałości operacyjnej. Dzięki przyszłym renowacjom, przebudowom, przejęciom i efektywnemu zarządzaniu nieruchomościami, pozostaniemy firmą zaangażowaną i gotową do oferowania naszych hoteli w standardzie, którego oczekują od nas goście i partnerzy.” - powiedział Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Orbis S.A.

Zgodnie z planem transformacji, w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii zostały utworzone spółki będące w całości własnością Accoru. 1 listopada br. część pracowników Orbisu zostanie przeniesiona do nowo utworzonych spółek. Celem ich działania w nowej strukturze będzie wzmocnienie podejścia usługowego oraz zapewnienie najwyższej jakości usług partnerom, gościom i hotelom w Europie Wschodniej.

Orbis umocni swoją współpracę z Accorem, który od 20 lat jest strategicznym partnerem i akcjonariuszem spółki. Transakcja otwiera także możliwość korzystania przez Orbis ze wszystkich 39 marek hotelowych w portfolio Accoru.

W kontekście strategicznych zmian i podziału linii biznesowych, Orbis pozostaje spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 30 października br. kapitalizacja spółki wynosiła prawie 5 mld PLN.

Wierzę, że Orbis ma wszelkie środki, aby osiągać kolejne rekordowe wyniki i jest właściwie przygotowany do skoncentrowania swojej strategii oraz działalności operacyjnej na nieruchomościach, zarówno w branży hotelowej, jak i poza nią.” – dodał Gilles Clavie.

***

O GRUPIE ORBIS

Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Należą do niej 73 hotele, w tym 63 własne i 10 w dzierżawie (łącznie ponad 14 000 pokoi), w 6 krajach regionu: w Czechach, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Hotele działają pod markami należącymi do Accor tj.: Sofitel, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, wkrótce także adagio i Tribe. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

Orbis SA jest liderem rynku nieruchomości hotelowych w Europie Wschodniej, inwestuje w budowę i modernizację hoteli, a także prowadzi aktywną działalność w zakresie asset management.

Od 1997 roku Orbis SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA.

Kontakt:

Emilia Maraszek
Koordynator ds. Komunikacji
Biuro Prasowe

T. +22 829 39 34
emilia.maraszek@accor.com

Relacje Inwestorskie:

Dorota Nowotny
Kierownik ds. Relacji Inwestorskich i Analiz Rynku
T. +22 829 39 24
dorota.nowotny@accor.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!