Aktualności firm stowarzyszonych

Orbis na rzecz bezpieczeństwa dzieci

<p style="text-align: justify;"><strong>Grupa Hotelowa Orbis podejmuje kolejne działania na rzecz ochrony i bezpieczeństwa najmłodszych. We współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Komendą Główną Policji, 26 maja br. zorganizowano konferencję pt. <em>„Ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem w kontekście podróży i turystyki”</em>. Wydarzenie było skierowane do branży turystycznej i miało na celu upowszechnianie zasad, działań edukacyjnych i prewencyjnych na rzecz ochrony najmłodszych.</strong></p>

>

Prewencja – Orbis dzieli się swoim doświadczeniami

- Podróżni i pracownicy branży turystycznej maj? szansę zaobserwować niepokoj?ce sytuacje, wskazuj?ce na podejrzenie wykorzystywania dzieci. Spotkaliśmy się, żeby omówić uwarunkowania prawne i wymogi dla branży turystycznej dotycz?ce ochrony dzieci oraz praktyczne rozwi?zania, które pozwol? zwiększyć ich bezpieczeństwo – wyjaśnia Gabriela Kühn, koordynator kampanii w Fundacji Dzieci Niczyje.

Oprócz dyskusji, zostały przedstawione dobre praktyki i doświadczenia Grupy Hotelowej Orbis, a także wytyczne dotycz?ce ochrony dzieci i społecznego zaangażowania biznesu w  tym obszarze oparte na Kodeksie Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem (www.thecode.org ).

Ochrona dzieci stanowi jedno z  naszych zobowi?zań na rzecz zrównoważonego rozwoju.   Dajemy przykład w tworzeniu dobrych praktyk w hotelarstwie, które pomagaj? w  zwalczaniu niemożliwych do zaakceptowania, negatywnych zjawisk społecznych. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy edukować i  informować, aby zwiększać świadomość społeczeństwa, zwalczać takie negatywne zjawiska społeczne i działać prewencyjnie na rzecz ochrony nieletnich. – powiedział Gilles Clavie, Prezes Zarz?du i Dyrektor Generalny Orbis SA.

Niemożliwy do zaakceptowania proceder

Liczba turystów na całym świecie rośnie, a wraz z większ? liczb? podróżuj?cych proporcjonalnie zwiększa się również ryzyko wykorzystywania dzieci.   Bardzo trudno jest uzyskać dokładne dane na temat skali problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, wiele przypadków nie jest ujawnianych, dlatego należy zwiększać świadomość wobec tego problemu poprzez angażowanie do współpracy nowych podmiotów, co poprawi wykrywalność incydentów przemocy w stosunku do dzieci.

Od blisko 3 lat prowadzimy program prewencji w tym zakresie, który wymaga nie tylko współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy Fundacj? Dzieci Niczyje, Policj? i Orbisem, ale przede wszystkim regularnych szkoleń, edukacji i polityki informacyjnej. Dopiero tak kompleksowe działania pozwalaj? na sumienn? realizację założeń Kodeksu Postępowania – tłumaczy Katarzyna Nowak, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR w Grupie Orbis.

Kodeks Postępowania (ang. The Code of Conduct)

Dokument powstał w 1998 roku z inicjatywy ECPAT International, która jest sieci? organizacji pozarz?dowych podejmuj?cych działania maj?ce na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci w  prostytucji, pornografii i handlu ludźmi. Fundacja Dzieci Niczyje pełni w Polsce rolę lokalnego reprezentanta Kodeksu Postępowania (Local Code Representative) oraz przedstawiciela organizacji ECPAT.

Dokument ten zobowi?zuje do:

  1. Ustanowienia wewnętrznej polityki maj?cej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
  2. Przeszkolenia personelu hotelowego w zakresie polityki przyjętej przez firmę. Szkolenia obejmuj? personel pracuj?cy w kraju pochodzenia oraz w krajach, do  których turyści wyjeżdżaj? w celach turystyki seksualnej.
  3. Wprowadzenia w umowach z dostawcami klauzuli, informuj?cej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej.
  4. Informowania turystów za pomoc? katalogów, broszur, ulotek, spotów czy strony internetowej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w  działania maj?ce na celu przeciwdziałanie problemowi.
  5. Informowania kluczowych osób w otoczeniu lokalnym o prowadzonej przez firmę polityce oraz  współpraca z: policj?, taksówkarzami, właścicielami barów czy restauracji etc.
  6. Corocznego raportowania.

Działania Grupy Hotelowej Orbis w ramach The Code of Conduct stanowi? jedno z  zobowi?zań zawartych w programie Planet 21 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Grupa poprzez tego typu działania chce zachęcić jak najwięcej podmiotów z branży hotelarskiej i  turystycznej do zaangażowania się w działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz  tworzenia odpowiedzialnej turystyki w Polsce.

***

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Środkowo-Wschodniej Europie oferuj?ca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, jest wył?cznym licencjodawc? marek Accor w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działaj? pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantuj? jakość usług o zróżnicowanym standardzie od  luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne  1-gwiazdkowe.

Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor, wiod?cy na świecie operator hotelowy, który oferuje swoim gościom oraz partnerom biznesowym wiedzę oraz doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), a także właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest). Celem ich działania jest zapewnienie długoterminowego i harmonijnego rozwoju Grupy Accor w interesie jej interesariuszy.  

Accor oferuje swoje usługi biznesmenom i turystom w 92 krajach, w których dysponuje 3 600 hotelami z 470  000 pokoi. Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowan? ofertę - od luksusowych hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej kategorii pod mark? Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis budget oraz hotelF1. Grupa Accor stworzyła efektywny system narzędzi cyfrowych, do których należ? - portal rezerwacyjny   accorhotels.com, strony internetowe poszczególnych marek hotelowych oraz program lojalnościowy Le Club Accorhotels.

Accor, jako wiod?ca na świecie szkoła hotelarstwa, jest zaangażowany w rozwój talentów swoich 170 000 pracowników hoteli, działaj?cych pod markamiAccor. S? oni, na co dzień ambasadorami kultury obsługi oraz innowacyjności, które zapewniaj? rozwój Grupy w okresie ponad 45 lat jej istnienia.

Śledź aktualności:  @accor | www.accor.com     
Rezerwuj pokoje:      www.accorhotels.com
                                                                                                                     

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Nowak, Grupa Hotelowa Orbis, tel. (+48) 22 829 39 97,
e-mail: katarzyna.nowak(@)accor.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!