Analizy i badania

Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane z amerykańskiej gospodarki zasiały wątpliwości co do siły ożywienia w Stanach Zjednoczonych.

<p style="text-align: justify;">Z jednej strony najniższa od kwietnia 2006 r. liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (292 tys.) wskazuje na coraz lepszą sytuację na rynku pracy. Z kolei słabsza od oczekiwań sprzedaż detaliczna, która ukształtowała się na poziomie 0,1% m/m wobec 0,6% m/m w lipcu sygnalizuje niewielką skalę wzrostu konsumpcji prywatnej, ograniczając tym samym oczekiwane tempo wzrostu PKB w III kw. Optymizmem nie napawa także wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, który spadł we wrześniu do 76,8 pkt. wobec 82,1 pkt. w sierpniu. Na uwagę zasługuje pogorszenie oceny konsumentów dotyczącej zarówno bieżącej jak i przyszłej sytuacji gospodarczej.</p>

>

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!