Analizy i badania

Opodatkowanie VAT od sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

<h3 style="text-align: justify;">Pod koniec ubiegłego roku na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat odnośnie do wprowadzenia z początkiem 2018 r. opłaty recyklingowej od lekkich toreb z tworzywa sztucznego na zakupy, które dotąd przeważnie były bezpłatne. Opłata ta będzie obciążać przedsiębiorców prowadzących handel zarówno hurtowy, jak i detaliczny.</h3>

>

Stawka wspomnianej opłaty została ustalona na 0,20 zł za każd? reklamówkę spełniaj?c? ustawowe wymogi. Ale to nie jest koniec obci?żeń dla przedsiębiorców. Trzeba będzie jeszcze od tej opłaty odprowadzić należny VAT. Budżet więc zyska dodatkowe pieni?dze, które de facto obci?ż? tych najmniejszych – tych, których podatki bol? najbardziej.

Jak bowiem wynika z wyjaśnień Ministerstwa (komunikat pojawił się na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 22.12.2017 r.), opłata recyklingowa jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest więc wliczana do podstawy opodatkowania tej dostawy, która jest opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23%. Oznacza to, że oprócz 0,20 zł za sztukę torby trzeba będzie zapłacić jeszcze VAT, co zwiększy cenę takiej reklamówki dla konsumenta do ok. 25 gr. za sztukę.

Ciekawe jest to, że opłatę recyklingow?, która jest dochodem budżetu państwa, będzie trzeba wpłacić za cały rok 2018 dopiero w marcu 2019 r., ale VAT od tej opłaty trzeba będzie płacić już teraz, na bież?co, zgodnie z obowi?zkiem podatkowym dla celów VAT, w przeważaj?cej większości co miesi?c.

Oczywiście wszędzie czytamy, że wprowadzona opłata będzie pobierana od przedsiębiorców. Ale każdy dobrze wie, że to zwykłemu Kowalskiemu przyjdzie za to zapłaci, ponieważ to ostateczny konsument jest obci?żany ciężarem podatku VAT.

W sklepowych kolejkach już teraz można zauważyć negatywne reakcje klientów, którzy dot?d nie musieli płacić za reklamówki i dziwi? się, że sklep nabija cenę siatki na kasę fiskaln? (jest taki obowi?zek) i ż?da za ni? zapłaty. Trudno się dziwić, w końcu to dla nich większy rachunek, a przecież rzadko ze sklepu wychodzimy z tylko jedn? plastikow? torebk?. Koniec końców za podatki i opłaty nakładane na przedsiębiorstwa i tak płaci klient.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!