Komitety  •  Grupa robocze

Opodatkowanie płatności zagranicznych wywołuje niepewność wśród polskich firm

Przepisy w zakresie „Pay and Refund” zostały złagodzone, jednak pozostała niepewność po stronie firm, co do tego jak w praktyce stosować zasady opodatkowania płatności zagranicznych podatkiem u źródła. Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejne zmiany.

Od  1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła płatności dokonywanych przez polskie podmioty na rzecz zagranicznych firm. Wprowadzony Mechanizm „Pay and Refund” zakłada, że polscy płatnicy dokonujący w danym roku na rzecz tego samego, zagranicznego podatnika wypłat określonych należności powyżej 2 mln złotych, są obowiązani do poboru podatku u źródła w wysokości z reguły 19% lub 20%. Zasada ta dotyczy wyłącznie płatności na rzecz podmiotu powiązanego i w odniesieniu do kwalifikowanych płatności takich jak odsetki, należności licencyjne czy dywidendy.

Płatnik dokonując wypłat kwalifikujących się do objęcia mechanizmem „Pay and Refund” musi zatem co do zasady pobrać podatek u źródła niezależnie od preferencji wynikających w tym zakresie  z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy implementowanych Dyrektyw UE (czyli możliwości pobrania podatku wg. stawki niższej lub zastosowania zwolnienia) zaś następnie on lub podatnik mogą ubiegać się o zwrot podatku – mówi w rozmowie z MarketNews24 Monika Lewandowska, Współprzewodnicząca Komitetu Podatkowego CCIFP, doradca podatkowy, dyrektor w CRIDO.

Ustawa przewiduje jednak dwie sytuacje w których istnieje możliwość zastosowania wspomnianych preferencyjnych stawek podatku u źródła tj. w sytuacji gdy zarząd płatnika podpisze stosowne oświadczenie lub płatnik lub podatnik uzyskają stosowną opinię o stosowaniu preferencji w WHT.

Bardzo istotny jest fakt, że niepobranie podatku zgodnie z nowym mechanizmem lub wady oświadczenia płatnika mogą rodzić po stronie osób odpowiedzialnych za podatki surowe sankcje finansowe – dodaje M. Lewandowska.

Znowelizowane przepisy dotyczące mechanizmu „Pay and Refund” są pokłosiem wprowadzonych w 2019 roku zmian w tym obszarze – wówczas po raz pierwszy wprowadzono mechanizm „Pay and Refund” jednak wielokrotnie odraczano jego wejście w życie. Wynikało to z faktu, że wprowadzone przepisy były bardzo kontrowersyjne i ich stosowanie byłoby dla firm bardzo dużym obciążeniem administracyjnym, a miejscami wręcz niemożliwe do spełnienia. Stąd też już od jesieni 2018 r., w ramach Komitetu Podatkowego Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej(CCIFP) bardzo intensywnie apelowano o złagodzenie tych przepisów.

I chociaż przepisy w zakresie mechanizmu „Pay and Refund” zostały zmienione i złagodzone, to jednak pozostała niepewność po stronie firm co do tego jak w praktyce stosować zasady opodatkowania płatności zagranicznych podatkiem u źródła. Kluczowym obszarem niepewności są pojęcia należytej staranności płatnika, rzeczywistego właściciela płatności oraz rzeczywistej działalności gospodarczej podmiotu. Przepisy te obowiązują już od 2019 roku i na ich kanwie powstaje kontrowersyjna i często niejednolita praktyka interpretacyjna. Stąd w ramach prac Komitetu od początku apelowaliśmy o wydanie tzw. Objaśnień Ministra Finansów w tym zakresie.

Projekt Objaśnień pojawił się co prawda w 2019 roku, jednak do dziś nie został on sfinalizowany. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym projektem.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!