Analizy i badania

Ograniczony wpływ danych makroekonomicznych na stawki IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,9851 (spadek o 5pb), 5-letnie do poziomu 2,455 (spadek o 8pb), a 10-letnie obniżyły się do poziomu 2,92 (spadek o 10pb).</p>

>

Na pocz?tku tygodnia stawki IRS spadały pod wpływem tendencji na rynkach bazowych. W czwartek odbyła się aukcja zamiany, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 3-, 5-, 6-, 10- i 11-letnich terminach zapadalności za 8,1 mld zł i odkupiło papiery zapadaj?ce w 2018 r. Udana – w ocenie rynków – aukcja długu oddziaływała w kierunku dalszego spadku stawek IRS. Nasze prognozy dotycz?ce najważniejszych zmiennych makroekonomicznych w tym tygodniu kształtuj? się zgodnie z konsensusem rynkowym (por. kalendarz). Tym samym materializacja naszych prognoz powinna być neutralna dla kształtowania się stawek IRS w tym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!