Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Ograniczone przełożenie wyższego VAT na ceny żywności

W strukturze inflacji na szczególną uwagę zasługuje wspomniany wyżej spadek rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych. Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku obniżenia tempa wzrostu cen w tej kategorii było silne spowolnienie wzrostu cen wędlin i mięsa wieprzowego (efekt spadku cen skupu trzody chlewnej – por. AGROmapa z 10.06.2024) oraz „napojów bezalkoholowych gdzie indziej niesklasyfikowanych” (obejmujących m. in. napoje gazowane i energetyczne). W naszej ocenie odnotowane w maju obniżenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych sugeruje ograniczoną transmisję przywrócenia 5% stawki VAT na detaliczne ceny żywności, która była mniejsza niż oczekiwaliśmy i skoncentrowana w kwietniu. Do osłabienia tej transmisji przyczyniła się nasilona konkurencja cenowa pomiędzy głównymi sieciami detalicznymi.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!