Analizy i badania

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych

<p style="text-align: justify;">Według oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych podanych przez PKW, zgodnie z naszymi oczekiwaniami zwycięstwo odniosła partia Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 37,58% głosów (235 mandaty).</p>

>

W Sejmie znajd? się również Platforma Obywatelska, która zdobyła 24,09% głosów (138 mandaty), Kukiz’15 8,81% (42 mandaty), Nowoczesna 7,60% (28 mandaty) oraz PSL 5,13% (16 mandatów). Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego. Rozkład liczby mandatów w Sejmie wskazuje, że partia Prawo i Sprawiedliwość posiada absolutn? większość w Sejmie, co pozwala jej na sformowanie samodzielnego rz?du. Tak jak oczekiwaliśmy, uzyskanie przez Prawo i Sprawiedliwość większości w Sejmie zostało odebrane przez inwestorów jako wzrost ryzyka politycznego w Polsce oraz zwiększone prawdopodobieństwo złagodzenia polityki pieniężnej przez RPP w 2016 r. W efekcie na pocz?tku ubiegłego tygodnia doszło do osłabienia złotego i wystromienia krzywej dochodowości.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!