Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Offsety jako narzędzie polityki klimatycznej firm

Warszawa, 26 kwietnia 2023 r.

 

Doniesienia medialne, stawiające pod znakiem zapytania pozytywny wpływ offsetowania emisji gazów cieplarnianych przez firmy po raz kolejny rozbudziły dyskusję o tym, czy jest to adekwatne narzędzie polityki klimatycznej. Dla długofalowego sukcesu offsetowania konieczne staje się zwiększenie zaufania do rynku. Będzie to możliwe dzięki transparentności podejmowanych działań i funkcjonujących na nim podmiotów.

 

Kompensujące emisje offsety to coraz bardziej rozpowszechnione narzędzie polityki klimatycznej. Wyzwania w ich wdrażaniu mają dwojaki charakter, związany z ich miejscem w polityce klimatycznej przedsiębiorstw oraz z wiarygodnością oferowanych firmom rozwiązań i ich skutków dla środowiska oraz społeczności lokalnych.

 

 

Offsety stanowią element działań na rzecz neutralności klimatycznej, ale nie mogą być wykorzystywane jako wytłumaczenie braku działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Działania kompensacyjne mają za zadanie zapełnić lukę między możliwą do osiągnięcia redukcją emisji, a stanem neutralności klimatycznej, osiągniętym dzięki wychwytywaniu dwutlenku węgla z atmosfery, na przykład poprzez odbudowę ekosystemów – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

 

Unikanie błędów

 

Doniesienia o wyzwaniach, związanych z mierzeniem realnego wpływu oferowanych offsetów, są uważnie obserwowane nie tylko przez ruchy klimatyczne, ale również interesariuszy firm – konsumentów czy udziałowców.

 

Wiarygodność realizowanych działań redukcyjnych to jeden element procesu. Kolejnym jest sprawdzenie, czy w portfolio wykupywanych jednostek offsetowych mamy do czynienia z działaniami, charakteryzującymi się nie tylko efektywnością kosztową, ale również realnym charakterem podejmowanych działań, możliwością zmierzenia oraz weryfikacji osiąganych przez nie rezultatów.

 

Dla długofalowego sukcesu offsetowania konieczne staje się zwiększenie zaufania do rynku. Jego budowanie możliwe będzie dzięki transparentności podejmowanych działań i funkcjonujących na nim podmiotów. Tak, jak w każdym obszarze, w którym może dochodzić do nadużyć na dużą skalę kluczowe jest, by przed zakupem jednostek zweryfikować (samodzielnie lub z pomocą konsultanta), czy te jednostki w ogóle istnieją, czy wykazują efekt dodatkowości lub czy nie są nam sprzedawane po raz kolejny – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

 

Offsetowanie może służyć nie tylko środowisku, ale również ochronie bioróżnorodności

 

Zainteresowanie offsetami napędzają kolejne, ogłaszane przez firmy deklaracje neutralności klimatycznej. Stanowią odpowiedź na konsensus naukowy, zawarty w raportach Międzyrządowego Panelu ds. Klimatu (IPCC), nawołującego do jego osiągnięcia na poziomie globalnym do roku 2050. Stanowią element przygotowania do realizowanych i oczekiwanych zmian legislacyjnych, na przykład będących elementami Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Realizowane w przemyślany sposób offsetowanie nieść może ze sobą również inne, pozaklimatyczne korzyści środowiskowe. Najbardziej zauważalne może być pozytywne oddziaływanie na ochronę bioróżnorodności, uznawanej za pole kolejnego, obok klimatycznego, kryzysu środowiskowego. Oczekiwania regulatorów i opinii publicznej w tym zakresie rosną, zatem wybór wysokiej jakości projektu ochrony i odbudowy ekosystemów pozwala z wyprzedzeniem odpowiedzieć na oczekiwania regulatorów czy rynku i może stanowić element szerszej polityki ESG firmy – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

 

****

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 265 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 2100 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

 

 

****

 

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

 

****
Nie przegap żadnej aktualizacji od
@KPMGPoland

 

****

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Bajno Stopyra spółka komandytowa, KPMG Restructuring Sp. z o. o.). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Biura Prasowego KPMG z przedstawicielami mediów, w tym nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce Prywatności KPMG w sekcji "Przedstawiciele mediów".

Document Classification: KPMG Public.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!