Aktualności firm stowarzyszonych  •  Rekrutacja & Szkolenia

Oferty pracy Liceum Francuskiego w Warszawie

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego 2020-2021, Liceum Francuskie w Warszawie, placówka szkolna związana umową z Agencją ds. szkolnictwa francuskiego za granicą (AEFE), przeprowadza rekrutację pracowników zatrudnianych na umowie lokalnej.

Przywiązujemy do rekrutacji szczególną wagę i poszukujemy pracowników o uznanych kwalifikacjach, dynamicznych i zmotywowanych, potrafiących pracować w zespole w wymagającym otoczeniu.

Pracowników na poniższych stanowiskach zatrudnimy od 1 września 2020 r.

 

PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA

Pielęgniarka szkolna (pół etatu = 20 godz. tygodniowo)

Podlegając Dyrektorowi placówki, będzie ona działać w ścisłej współpracy z nauczycielami szkoły podstawowej, z pracownikami administracji i służbami medycznymi Ambasady Francji i miasta Warszawy.

Oczekiwania względem kandydata :

  • dyplom pielęgniarski
  • biegła znajomość języków polskiego i francuskiego
  • doświadczenie w pracy pielęgniarskiej w placówce szkolnej
  • wiedza z zakresu psychologii dziecięcej
  • podstawowe umiejętności z zakresu logopedii i opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Jak kandydować ?

Kandydaci proszeni są o przeslanie do Liceum dossier « Recrutement 2020 » .

Dossier powinno zawierać :

  • aktualne CV (w miarę możliwości ze zdjęciem nie starszym niż 6 miesięcy) w języku francuskim;
  • list motywacyjny w języku francuskim;
  • potwierdzoną kopię dyplomów ;
  • wszelkie dokumenty, jakie kandydat uzna za istotne dla swojej kandydatury.

 

Kompletne dossier prosimy przysyłać do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00mailem na adres : ekoziarska(@)lfv.pl

Jedynie kandydatury kompletne i przesłane w terminie będą brane pod uwagę.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!