Aktualności firm stowarzyszonych

Oferta Dentons na doradztwo w zakresie PPP wybrana przez Ministerstwo Rozwoju

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Miło nam poinformować, że wspólna oferta konsorcjum Dentons, Infralinx Capital Polska, Ove Arup &amp; Partners International Limited oraz Fundacji „Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”, złożona w postępowaniu ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju, o udzielenie zamówienia publicznego na „Umowę ramową na doradztwo i warsztaty specjalistyczne w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego” została wybrana jako jedna z 3 najkorzystniejszych ofert. W związku z tym przez najbliższe cztery lata konsorcjum, którego liderem jest Dentons, będzie związane umową ramową z Ministerstwem Rozwoju.</strong></span></p>

>

Wieloetapowy proces wyboru doradców do umowy ramowej trwał ponad rok. Od samego pocz?tku projekt jest koordynowany przez Tomasza Korczyńskiego, który współkieruje praktyk? PPP w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Doradztwo w najbliższych czterech latach obowi?zywania umowy ramowej obejmie wszelkiego rodzaju kwestie zwi?zane z przygotowaniem i realizacj? projektów w formule PPP, opracowaniem dokumentacji wzorcowej dla projektów PPP oraz przeprowadzeniem specjalistycznych warsztatów z tego zakresu, dedykowanych do strony publicznej.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!