Jeunes Professionnels

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na wniosek E-Komitetu ds. Mikrofirm CCIFP

E-komitet ds. Mikrofirm CCIFP reprezentujący interesy najmniejszych przedsiębiorców złożył 24 lutego 2023 r. wniosek do Ministra Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorstw, o wsparcie w dalszym procedowaniu przesunięcia terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2022 rok - tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

Rzecznik MŚP wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Finansów, otrzymując 29 maja odpowiedź Piotra Patkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, zawierającą wyjaśnienie, dlaczego  w bieżącym roku Ministerstwo Finansów zrezygnowało z przedłużenia terminów sprawozdawczych. Resort wyjaśnia, iż ubiegłoroczna decyzja o wydłużeniu terminu została podjęta wyłącznie w związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną COVID-19.

Dodatkowo Ministerstwo podkreśla, że jednoczesne wydłużenie terminu na złożenie CIT-8 nie uniemożliwia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, ponieważ dokumenty te powstają na podstawie bieżąco prowadzonych ksiąg rachunkowych. Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego będzie w tym roku zbieżny z terminem na złożenie zeznania CIT-8. Informacje o podatku zawarte w CIT-8 będą zgodne z danymi zatwierdzonymi w sprawozdaniu finansowym.

Podmioty zainteresowane dokumentem prosimy o bezpośredni kontakt z Justyną Rogalińską-Smolak: justyna.smolak(@)ccifp.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!