Aktualności firm stowarzyszonych

Odcinek drogi ekspresowej S-19 oddany

<p style="text-align: justify;">01.09.2017 oddano do ruchu 12,5 - kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S-19, łączący węzeł Sokołów Małopolski Północ ze Stobierną i będący częścią szlaku Via Carpatia.</p>

>

Przedsięwzięcie to było części? nadzorowanego przez Safege   projektu  pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacj? robót oraz zarz?dzanie Kontraktem „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna". (więcej o projekcie).

Więcej informacji:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!