Podsumowanie wydarzeń

Odbyło się Walne Zgromadzenie CCI France International w Paryżu

<p style="text-align: justify;">Na Walnym Zgromadzeniu CCI France International, które miało miejsce w poniedziałek 29 czerwca w Paryżu, zebrało się prawie 90 przedstawicieli francuskich izb gospodarczych z całego świata. Spotkanie odbyło się w siedzibie regionalnej izby Paris-Ile-de-France, w Hotelu Potocki w 8 dzielnicy Paryża.</p>

>

Niemal 90 przedstawicieli francuskich izb gospodarczych za granic? uczestniczyło w Walnym Zgromadzeniu CCI France International w Paryżu. O godzinie 8.00 odbyło się uroczyste śniadanie dla Prezesów izb, podczas którego poruszane były takie tematy, jak przyszłe relacje między CCIFI i Business France, relacje z ambasadorami, projekty przygotowywane przez CCIFI, a także zarz?dzanie zasobami ludzkimi. W tym samym czasie spotkali się między sob? Dyrektorzy izb, by porozmawiać m.in. o rozpowszechnianiu nowego CRM-u.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia, z udziałem Prezesów, Administratorów, Dyrektorów oraz pozostałych przedstawicieli izb, rozpoczęło się o godzinie 10.00. Arnaud Vaissié, Prezes CCI France International powitał wszystkich gości, a także przedstawił raport generalny oraz perspektywy na nadchodz?ce lata, używaj?c hasła "Ośmielmy się zbudować sieć kontaktów". Przemawiali również m.in.: André Marcon, Prezes CCI France, Jean-François GENDRON, Prezes CCI International oraz Pierre- Antoine Gailly, Prezes CCI Paris-Ile-de-France.

O godz. 12.00 odbył się koktajl i lunch, do którego zaproszeni zostali również partnerzy biznesowi uczestników.

Na koniec wyst?pił Matthias Fekl, Sekretarz Stanu ds. Handlu zewnętrznego, Promocji Turystyki oraz Francuzów mieszkaj?cych za granic?. Całość zakończyła się o godz. 13h45.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!