Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Od zdegradowanej przestrzeni do zielonej przyszłości – inwestycje typu brownfield w portfolio Panattoni

Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, coraz częściej inwestuje w tereny poprzemysłowe. Udział brownfield’ów w całkowitym portfolio dewelopera systematycznie rośnie.

 

Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, coraz częściej inwestuje w tereny poprzemysłowe. Udział brownfield’ów w całkowitym portfolio dewelopera systematycznie rośnie. W krajach takich jak Niemcy, Francja czy Czechy, stanowią one już nawet więcej niż połowę wszystkich realizowanych projektów. W sumie, tego typu inwestycje odpowiadają obecnie za jedną trzecią całkowitej powierzchni oddanej do użytkowania przez Panattoni w Europie i idealnie wpisują w strategię zrównoważonego rozwoju realizowaną przez dewelopera.

Rośnie zainteresowanie terenami poprzemysłowymi

Popyt na magazyny w dobrze skomunikowanych obszarach miejskich od kilku lat wzrasta rocznie o 15-20 procent[1], a rekultywacja terenów postindustrialnych będzie jednym z głównych trendów na rynku magazynowym w najbliższych latach. Udział tego typu inwestycji potwierdza również badanie Panattoni przeprowadzone na podstawie portfolio dewelopera dla lat: 2020-2022. W Niemczech inwestycje Panattoni w tereny poprzemysłowe stanowiły znaczącą większość wszystkich, bo aż 70 proc. Z kolei w Czechach ten udział zwiększył się z 38 proc. w 2020 r. do 60 proc. w 2022 r., a na Słowacji z 66 proc. do 80 proc. We Francji, Holandii, Belgii – inwestycje typu brownfield stanowiły średnio co najmniej połowę portfela inwestycyjnego w latach 2020-2022. W Polsce odsetek inwestycji w tereny poprzemysłowe firmy to 33 proc. w 2022 roku.

- Na 317 naszych realizacji w Polsce w ostatnich trzech latach, aż 77 to właśnie inwestycje typu brownfield. Przybywa ich, bo zasoby gruntów pod budowę maleją, a konkurencja o tereny inwestycyjne jest coraz większa. Obszary poprzemysłowe są przy tym niezwykle atrakcyjne dla inwestorów, mimo wyższych kosztów realizacji. Najczęściej znajdują się w granicach miast, co przekłada się na lepszą komunikację i dostęp do infrastruktury. Chętnie korzystają z nich firmy e-commerce i logistyczne w ramach tzw. ostatniej mili” - tłumaczy Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Latem tego roku ruszy budowa parku Panattoni w strefie przemysłowej Grand Paris Sud. To jeden z największych rynków przemysłowych we Francji z ograniczonym dostępem do nowych gruntów. Park powstanie na terenie, który wcześniej zajmowała fabryka betonu oraz magazyn materiałów budowlanych. Deweloper zaplanował przekształcenie tego terenu w nowoczesne centrum logistyczne, obsługujące dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce we Francji. W ramach rewitalizacji powstaną nowe budynki, których elewacje będą wykonane z materiałów z recyklingu, na 60% dachów przestrzeni przemysłowej zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, a dachy biurowców pokryje roślinność. 

Zrównoważony rozwój dzięki rewitalizacji 

Inwestycje typu brownfield przywracają do życia zasoby oraz przestrzenie, które przez lata były nieużytkowane, a ich ponowne wykorzystanie przyczynia się do ochrony środowiska. - Rekultywacja gruntów i rewitalizacja terenów, na których zlokalizowane są inwestycje typu brownfield,  to jeden z elementów odpowiedzialnego zarządzania gruntami w państwach członkowskich Unii Europejskiej i jej polityki zrównoważonego rozwoju. Zdegradowanym terenom przywracamy ich pierwotne funkcje, jednocześnie prowadząc szereg działań związanych z ochroną środowiska i lokalnych ekosystemów. Przyczyniamy się w ten sposób do zmniejszenia emisji CO2, tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia lokalnych społeczności - mówi Piotr Kociołek, Environmental Director, Panattoni.

Rekultywacja obszarów poprzemysłowych obejmuje m.in. usuwanie zanieczyszczeń ziemi, stabilizację gleby oraz wprowadzenie nowych gatunków roślin. Dzięki temu, stają się one ponownie bezpieczne dla ludzi oraz przyjazne dla środowiska, a ich wartość estetyczna i użytkowa wzrasta. W 2020 r. rozpoczął się proces remediacji gleby na terenie Panattoni Park Slough w Wlk. Brytanii. Firma ICI Paints, która wcześniej użytkowała ten teren, zostawiła po sobie ziemię silnie zanieczyszczoną rozpuszczalnikami, węglowodorami i odpadami farb. Innym przykładem jest niemiecki Panattoni Campus Hanover City Centre, który powstaje na 130 letnim terenie przemysłowym, zanieczyszczonym artefaktami z czasów II wojny światowej. Prace rewitalizacyjne trwają od roku, a większość materiału rozbiórkowego zostanie wykorzystana do podbudowy hali. Rekultywacji poddano też teren, na którym zbudowano Citi Logistics Katowice (Polska). Położona przy ul. Miedzianej parcela znajduje się w historycznym obszarze górniczym i hutniczym i ziemia została tu w części zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Poprzez remediację developer rekultywował ok. 2000 m sześciennych gleby kosztem 330 tys. EUR.

Realizacja takich inwestycji wpływa również na zmniejszenie zużycia energii, wody i innych zasobów. Powstające na terenach poprzemysłowych nowe obiekty wpisują się bowiem w zasady gospodarki obiegu zamkniętego i są bardziej efektywne energetycznie, co przekłada się na ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko. Podobnie jak wszystkie inne obiekty Panattoni przechodzą certyfikację środowiskową, obecnie na poziomie BREEAM Excellent. Pierwszą, która uzyskała tak wysoką ocenę była właśnie inwestycja brownfield - Panattoni Park Sosnowiec (Polska) zlokalizowany na terenie dawnej huty szkła.

W Mannheim Ost, Ladenburg (Niemcy) Panattoni wybudowało z kolei obiekt dla operatora logistyki – neska - który uzyskał certyfikat Niemieckiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Budownictwa na poziomie złotym (DGNB Gold). Na terenie inwestycji powstało nowe siedlisko dla lokalnego gatunku jaszczurek, pokazując harmonijną równowagę między rozwojem a ochroną ekologiczną.

W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Podczas przekształcania terenów poprzemysłowych, wiele materiałów budowlanych jest poddawanych recyklingowi lub ponownie wykorzystywanych. Dzięki temu, ogranicza się potrzebę pozyskiwania nowych surowców oraz zmniejsza się ilość odpadów. Przy budowie City Logistics Kraków w Polsce w byłej fabryce betonu w Nowej Hucie, recyklingowi poddano 90 proc. odpadów. W przypadku Panattoni Park Ostrov North w Czechach, który powstał na terenie zamkniętej fabryki trolejbusów Škoda Ostrov, przetworzonych na surowce wtórne zostało aż 98,7% materiałów z rozbiórki, a 96,7% z nich ponownie wykorzystane na terenie inwestycji. Tym samym ograniczono przewozy materiałów do budowy o około 10 300 ciężarówek.

Jak zauważa Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni: „Przywracanie terenów poprzemysłowych do życia to ważny krok w kierunku zielonej przyszłości. Inwestycje typu brownfield ograniczają zużycie zasobów i emisje CO2, poprawiają jakości życia lokalnych społeczności, chronią środowisko naturalne. Poprzez realizację tego rodzaju inwestycji w całej Europie, Panattoni pokazuje swoją determinację w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonych celów, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Można oczekiwać, że udział browfield’ów w całkowitej liczbie projektów deweloperskich będzie dalej tylko rósł”
 

[1] Za Newmark: https://nmrk.pl/coraz-wiecej-magazynow-powstaje-na-terenach-typu-brownfield

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!