Analizy i badania

Od 2018 roku jeden przelew do ZUS

<p style="text-align: justify;">Od 1 stycznia <span style="text-decoration: underline;">opłacisz składki jednym przelewem</span> na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.</p>

>

Jak opłacasz składki teraz  

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Podajesz   nam wiele danych, które pomagaj? nam zaksięgować i rozliczyć wpłaty. S? to:

  • numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
  • Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
  • okres rozliczeniowy (miesi?c i rok),
  • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.  

Jak opłacisz składki od 1 stycznia  

Od 1 stycznia będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za pr?d. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę od razu ZUS zaksięguje i rozliczy na Twoim koncie.  

Każd? Twoj? wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo   utworzonej przez ZUS, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzielon? wpłatę ZUS rozliczy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.  

Jak dostaniesz nowy numer rachunku  

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego ZUS wyśle Ci listem poleconym. Zacznie wysyłać listy do przedsiębiorców od 1 października 2017 r.  

Ważne!

  • Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz od ZUS informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od ZUS, koniecznie skontaktuj się z Zakładem. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
  • Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostan? zamknięte 31 grudnia 2017 roku.  

Czy ZUS ma Twój aktualny adres  

Informację o numerze rachunku składkowego ZUS wyśle na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji. Dlatego sprawdź czy na pewno ZUS ma Twoje aktualne dane adresowe.  

Ważne! Upewnij się, czy ZUS ma Twój obecny adres.  

Z czego się składa rachunek składkowy  

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikuj?cy ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).  

ZUS wykorzysta numer NIP, ponieważ jest on identyfikatorem płatnika składek zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.  

Co z płatnościami z zagranicy  

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma od ZUS swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki.

Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmieni? się.  

Poszukujesz więcej informacji?  

Zapraszamy na stronę  www.zus.pl  lub do każdej placówki ZUS.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!