Analizy i badania

Oczekujemy spowolnienia wzrostu zatrudnienia i realnych płac

<p style="text-align: justify;">Oczekujemy, że umiarkowany wzrost zatrudnienia i realnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw utrzyma się w najbliższych miesiącach, jednak jego tempo ulegnie obniżeniu.</p>

>

Prognozujemy, że mimo sygnalizowanego w badaniu PMI wzrostu popytu na pracę w przetwórstwie przemysłowym (por. MAKROpuls z 1.09.2015) dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw obniży się do 0,9% r/r w grudniu. Spowolnienie wzrostu zatrudnienia będzie głównie efektem wskazywanych przez przedsiębiorstwa narastaj?cych trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników (por. MAKROpuls z 18.08.2015). Z kolei realna dynamika płac obniży się do ok. 3,5% r/r na koniec br., co będzie wypadkow? oczekiwanego przez nas wzrostu inflacji i zwiększenia presji na wzrost wynagrodzeń w przetwórstwie przemysłowym i usługach. W sumie zatem oczekiwane przez nas w najbliższych miesi?cach tendencje w zakresie wynagrodzeń i zatrudnienia będ? stanowić wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym równowaga na rynku pracy w Polsce zostanie osi?gnięta w 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!