Oczekujemy spowolnienia wzrostu zatrudnienia i realnych płac

<p style="text-align: justify;">Oczekujemy, że umiarkowany wzrost zatrudnienia i realnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw utrzyma się w najbliższych miesiącach, jednak jego tempo ulegnie obniżeniu.</p>

>

Prognozujemy, że mimo sygnalizowanego w badaniu PMI wzrostu popytu na pracę w przetwórstwie przemysłowym (por. MAKROpuls z 1.09.2015) dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw obniży się do 0,9% r/r w grudniu. Spowolnienie wzrostu zatrudnienia będzie głównie efektem wskazywanych przez przedsiębiorstwa narastaj?cych trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników (por. MAKROpuls z 18.08.2015). Z kolei realna dynamika płac obniży się do ok. 3,5% r/r na koniec br., co będzie wypadkow? oczekiwanego przez nas wzrostu inflacji i zwiększenia presji na wzrost wynagrodzeń w przetwórstwie przemysłowym i usługach. W sumie zatem oczekiwane przez nas w najbliższych miesi?cach tendencje w zakresie wynagrodzeń i zatrudnienia będ? stanowić wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym równowaga na rynku pracy w Polsce zostanie osi?gnięta w 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!