Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Oczekiwany wzrost inflacji w lipcu kluczowy dla nastawienia RPP

Rada podtrzymała również swoją ocenę dotyczącą adekwatności obecnego poziomu stóp procentowych. Zdaniem Rady „obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie”, a „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej”. Naszym zdaniem w najbliższym czasie kluczowa dla wydźwięku komunikatów po posiedzeniach RPP i tonacji wypowiedzi członków RPP będzie skala spodziewanego w najbliższych miesiącach wzrostu inflacji, spowodowanego głównie przez oczekiwany przez nas silny wzrost cen prądu w lipcu br. Podtrzymujemy ocenę, że niekorzystne krótkookresowe perspektywy inflacji będą dla RPP głównym argumentem na rzecz nieobniżania stóp procentowych w najbliższych kwartałach. Szersze omówienie naszej zrewidowanej prognozy inflacji, uwzględniającej niższy punkt startowy (por. MAKROmapa z 3.06.2024) i najnowsze informacje dotyczące skali wzrostu cen prądu, przedstawimy w najbliższej MAKROmapie. Jutro odbędzie się konferencja prasowa A. Glapińskiego, która zapewne rzuci więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!