Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce - zaproszenie do udziału w ankiecie

<p style="text-align: justify;">W trakcie spotkań z francuskimi firmami i Państwa Izbą mamy okazję rozmawiać na temat Państwa planów i ambicji. Dowiadujemy się od Państwa, jakie elementy tego otoczenia sprzyjają rozwojowi Państwa działalności, a które z nich stanowią wyzwania. To bardzo ważne informacje, nie tylko dla nas jako banku współpracującego z inwestorami zagranicznymi, ale także dla szerszej publiczności. Dlatego też chcielibyśmy zachęcić francuskie firmy, które zainwestowały i/lub planują inwestycje „nad Wisłą”, do udziału w badaniu opinii inwestorów zagranicznych nt. klimatu inwestycyjnego w Polsce. Badanie to przygotowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) we współpracy z bankiem HSBC i  firmą doradczą Grant Thornton.</p>

>

Uczestnicy tej ankiety proszeni s? o ocenę szeregu czynników, które tworz? ramy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, m.in. stabilność polityczna, jakość systemu prawnego czy dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut. W treści ankiety pojawia się prośba o podanie adresu email, co umożliwia późniejsz? edycję udzielonych odpowiedzi lub wznowienie wypełniania ankiety w przypadku, gdy z jakichś powodów proces ten zostanie przerwany przy pierwszej próbie. Po podaniu adresu email otrzymaj? Państwo na ten adres wiadomość od PAIiIZ z linkiem, który umożliwia edycję/powrót do wypełniania ankiety, bez utraty udzielonych wcześniej odpowiedzi. Podanie adresu email nie jest obowi?zkowe.

Ankieta jest dostępna w dwóch wersjach językowych:

Wyniki ankiety, w formie zagregowanej, zostan? zaprezentowane w formie raportu, którego publikacja planowana jest w ostatnich tygodniach tego roku. Na jego podstawie zostan? sformułowane konkretne rekomendacje, które zostan? następnie zaprezentowane polskiej administracji publicznej. Jako przedstawiciele Grupy HSBC, należ?cej do grona inwestorów zagranicznych w Polsce, liczymy, że rekomendacje te przyczyni? się do poprawy klimatu inwestycyjnego w tym kraju.

Z góry bardzo dziękujemy za udział w ankiecie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!