Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Obraz koniunktury w strefie euro nieco mniej pesymistyczny

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się we wrześniu do 47,1 pkt. wobec 46,7 pkt. w sierpniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (46,3 pkt.). Wzrost zagregowanego indeksu PMI wynikał ze zwiększenia jego składowej dla aktywności biznesowej w usługach przy

niezmienionej wartości składowej dla bieżącej produkcji w przetwórstwie. W ujęciu geograficznym poprawę koniunktury odnotowano w Niemczech, podczas gdy we Francji nastąpił największy od listopada 2020 r. spadek aktywności gospodarczej. W pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem PMI drugi miesiąc z rzędu odnotowano nieznaczny spadek aktywności (zagregowany indeks PMI wyniósł 49,9 pkt. wobec 49,1 pkt. w sierpniu). Głównym czynnikiem ograniczającym aktywność gospodarczą w strefie euro pozostaje słaby popyt znajdujący odzwierciedlenie w spadku nowych zamówień ogółem oraz zamówień eksportowych. Składowa dotycząca nowych zamówień ogółem kształtuje się w trendzie spadkowym już od pięciu miesięcy i we wrześniu osiągnęła ona najniższy poziom od listopada 2020 r. Czynnikiem stabilizującym aktywność gospodarczą była realizacja zaległości produkcyjnych. Obniżają się one nieprzerwanie od czerwca 2022 r., a we wrześniu tempo ich spadku przyspieszyło w porównaniu z sierpniem.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!