Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Obowiązki JPK_V7M w praktyce

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez naszą Kancelarię bezpłatnym szkoleniu pod nazwą: Obowiązki JPK_V7M w praktyce. Celem wydarzenia jest udzielenie odpowiedzi na pytania, dotyczące plików JPK_V7M, które pojawiły się w trakcie pierwszych miesięcy obowiązywania nowych regulacji, rozszerzających zakres informacji podlegających raportowaniu (przede wszystkim o kody GTU).

W trakcie spotkania postaramy się omówić najistotniejsze kwestie związane z przygotowywaniem plików JPK na nowych zasadach (w szczególności jakie elementy zawierają, jakie dodatkowe dane zawierają w porównaniu z poprzednią strukturą/deklaracją, jakie kary grożą za błędy przy ich sporządzaniu), a także rozwiać Państwa ewentualne wątpliwości w tym zakresie. Naszą intencją jest, aby planowane wydarzenie miało charakter jak najbardziej praktyczny. Z tego względu będzie ono mieć postać interaktywną – umożliwiającą Państwu bezpośredni kontakt z prowadzącym w trakcie prezentacji (w tym poprzez zadawanie pytań w formie głosowej).

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00 (czas trwania ok. 4 godziny). Wydarzenie będzie transmitowane ze studia PT Live.

Spotkanie poprowadzi:

  • Szymon Raut – Doradca podatkowy w Kancelarii PT

Zgłoszenia można dokonać rejestrując się poprzez zamieszczony link: https://bit.ly/3g5yqQJ

Mamy nadzieję, że udział w spotkaniu pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę w kwestii przygotowywania oraz przesyłania plików JPK_V7M.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Kancelarii Paczuski Taudul

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!