COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Obniżka stóp procentowych w Polsce negatywna dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5146 (umocnienie złotego o 1,1%). W zeszłym tygodniu kurs EURPLN utrzymywał się w trendzie spadkowym, czemu sprzyjało obniżenie globalnej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu indeksu VIX. Publikacja serii krajowych danych wskazujących na silny negatywny wpływ pandemii COVID-19 na aktywność ekonomiczną w Polsce miała ograniczony wpływ na kurs złotego. Jest to zgodne z naszym scenariuszem, w którym w najbliższych miesiącach głównym czynnikiem oddziałującym na kurs EURPLN będzie przebieg pandemii COVID-19 na świecie i związany z nim stopniowy wzrost globalnego apetytu na ryzyko. W ubiegłym tygodniu na uwagę zasługuje również umocnienie dolara względem euro. Aprecjacji dolara względem euro sprzyja wzrost napięcia na linii USA-Chiny i rosnące ryzyko eskalacji wojny handlowej pomiędzy tymi krajami.

Oczekujemy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. tempa rozprzestrzeniania się pandemii, zwłaszcza w kontekście perspektyw znoszenia ograniczeń administracyjnych w najważniejszych gospodarkach. W tym tygodniu szczególnie istotne dla złotego będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie RPP. Uważamy, że Rada obniży stopy procentowej o 45 bp. Obniżka w takiej skali nie jest w pełni zdyskontowana przez rynek, stąd realizacja naszej prognozy może doprowadzić do osłabienia złotego. Wstępne dane o inflacji w Polsce i w strefie euro, indeks Ifo dla Niemiec oraz dane z USA (wnioski o zasiłek dla bezrobotnych drugi szacunek PKB, wstępne dane nt. zamówień na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały w naszej ocenie istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!