Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Obecność NBP na rynku walutowym czynnikiem hamującym umocnienie złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4858 (umocnienie złotego o 0,7%). Od poniedziałku do środy kurs EURPLN kształtował się w wyraźnym trendzie spadkowym. Aprecjacji złotego sprzyjało zmniejszenie światowej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w obniżeniu indeksu VIX. Poprawie nastrojów na rynkach finansowych sprzyjały rosnące oczekiwania inwestorów na stopniowe wygasanie pandemii koronawirusa wraz z rosnącą liczbą zaszczepionych osób. W efekcie w środę kurs EURPLN spadł nieznacznie poniżej poziomu 4,50. NBP w swoim komunikacie po środowym posiedzeniu przypomniał o swojej gotowości do interwencji walutowych, co doprowadziło do korekty i ponownego wzrostu kursu EURPLN powyżej poziomu 4,50. Warto zauważyć, że osłabienie złotego nastąpiło w warunkach dalszego spadku awersji do ryzyka, co sugeruje, że obecność NBP na rynku walutowym pozostaje istotnym czynnikiem ograniczającym presję na aprecjację polskiej waluty. W piątek doszło do ponownego umocnienia złotego w reakcji na wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego na konferencji prasowej, który stwierdził, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w najbliższych kwartałach jest stabilizacja stóp procentowych w Polsce.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy również do czynienia z umocnieniem dolara względem euro. W znacznym stopniu wynikało ono z wyraźnie wolniejszego tempa szczepień w UE na tle USA. Nieznaczne osłabienie euro jest spójne z naszą prognozą, zgodnie z którą kurs EURUSD na koniec marca br. wyniesie 1,19. W kolejnych kwartałach oczekujemy jednak odwrócenia trendu i wzrostu kursu EURUSD do poziomu 1,22 na koniec br. Deprecjacja dolara wynikać będzie z dalszego spadku globalnej awersji do ryzyka wraz z wygasaniem pandemii.

W tym tygodniu kurs złotego będzie pozostawał pod wpływem nastrojów na rynku globalnym związanych z przebiegiem pandemii. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Polski (wstępny PKB) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Oczekujemy, że w tym tygodniu kurs EURPLN będzie kształtował się na poziomie zbliżonym do 4.50. Jednocześnie uważamy, że w przypadku rosnącej presji na aprecjację złotego możliwe są kolejne interwencje walutowe NBP. Wsparcie dla takiej oceny stanowi komunikat po lutowym posiedzeniu RPP (por. MAKROpuls z 03.02.2021).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!