Nasze spojrzenie na…  •  Komunikaty prasowe  •  Zobacz także  •  Izba  •  Członkowie

Obecne działania CRIDO na rzecz Ukrainy

Od początku rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie nie pozostajemy obojętni i bezczynni wobec bestialskiej agresji Rosji względem naszego wschodniego sąsiada. Jesteśmy solidarni i nie milczymy, bezczynnie przyglądając się temu, co dzieje się wokół nas. Mamy przyjaciół, znajomych, współpracowników i pracowników z Ukrainy, dlatego nie opuszczamy ich w tak trudnych dla nich chwilach.

Wiemy, że milczenie i pasywność nie mogą mieć miejsca. Dziś możemy i powinniśmy pomagać, dzieląc się przede wszystkim posiadanymi już zasobami i zastanawiając się jak będziemy mogli wykorzystać je długofalowo. 

Dlatego w ramach dotychczasowych działań CRIDO, zarówno jako organizacja, jak i nasi pracownicy:

• uruchomiliśmy bezpłatną infolinię dla wszystkich osób, które potrzebują wsparcia w kwestiach migracyjnych, prawnych, celnych oraz związanych ze wsparciem finansowym relokacji działalności

Nasi specjaliści w poszczególnych obszarach są dostępni pod numerem telefonu:

????+48 539 011 954

Można również kontaktować się z nimi poprzez specjalnie w tym celu utworzoną skrzynkę mailową: 

supportukraine(@)crido.pl

  • prowadzimy webinary pt: „Sytuacja przedsiębiorców w obliczu wojny w Ukrainie – co mogą zrobić?”, dla wszystkich przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia w tym obszarze, zarówno w języku polskim jak i angielskim, a prezentacja z webinaru jest również udostępniana uczestnikom w języku ukraińskim. Webinary prowadzone są zarówno w ramach naszej własnej aktywności, jak i na rzecz różnych organizacji, które zgłoszą nam taką potrzebę 
  • zainicjowaliśmy i złożyliśmy do Ministerstwa Finansów postulaty zmian podatkowych związanych z dobroczynnością na rzecz Obywateli Ukrainy – część tych postulatów została już zaadresowana na poziomie projektu tzw. specustawy
  • przygotowujemy przydane materiały informacyjne skupione głównie na kwestiach prawnych i imigracyjnych, którymi dzielimy się szeroko
  • rozpoczynamy działania mające na celu wsparcie firm zagranicznych w kompleksowym przeprowadzeniu formalnego procesu celnego związanego z dostarczaniem produktów służących jako pomoc dla uchodźców
  • chcemy wesprzeć organizacje pozarządowe, które chcą starać się o środki finansowe mające na celu wsparcie ich działań na rzecz uchodźców w wypełnianiu wniosków
  • przekazaliśmy produkty spożywcze zakupione ze środków zgromadzonych w ramach wewnętrznej zbiórki. Produkty trafiły do Banku Żywności SOS w Warszawie i aktywność tą zamierzamy kontynuować
  • nasi pracownicy od momentu rozpoczęcia działań na Ukrainie, z potrzeby serca, są zaangażowani w działalność różnych organizacji jak i samodzielnie udzielają wsparcia i pomocy, na wiele możliwych sposobów, w tym m.in.: transportując uchodźców na teren Polski, udzielając im schronienia we własnych domach, angażując się w różne zbiórki, działalność poszczególnych organizacji pozarządowych, jak i oferując wsparcie w często bardzo nieoczywisty sposób, ale też wykorzystując swoje umiejętności i wiedzę w obszarze prawa czy podatków aby wspierać osoby potrzebujące.

W celu przemyślanego poukładania i zaplanowania realizowanych przez nas inicjatyw, które świadomi czynników zewnętrznych chcielibyśmy odpowiednio rozłożyć w czasie, powołaliśmy w naszych strukturach specjalny zespół dedykowany zarządzaniu naszą aktywnością w tym obszarze. Obecnie zbieramy informacje o wszystkich aktywnościach naszych pracowników, byśmy w pierwszej kolejności mogli wspomóc długofalowo rozpoczęte przez nich działania. Naszym celem jest skupienie się na kilku z góry określonych inicjatywach, które będą odpowiednio rozłożone w czasie i pozwolą nam na owocne wykorzystanie środków, które zdecydowaliśmy się obecnie przeznaczyć na wsparcie uchodźców, ale też Ukraińców, którzy z różnych, niezależnych od nich powodów, nadal znajdują się na terenie swojego objętego wojną kraju.

Jak większość osób i organizacji zaczęliśmy od doraźnej pomocy, obecnie jednak chcemy skupić się na wsparciu konkretnych potrzeb, by głównie osoby, które już znalazły się w naszym otoczeniu, i których liczba zapewne będzie stale rosła, mogły w miarę możliwości funkcjonować normalnie w nowych dla nich warunkach. 

Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli nie tylko podzielić się informacjami o kolejnych konkretnych inicjatywach jakie będziemy podejmować, ale także zaprosić do współpracy inne podmioty, by móc wspólnie mnożyć dobro, którym wszyscy obecnie się dzielimy.

***

O CRIDO - Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.  Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspierających działalność B+R i innowacje. 

Więcej informacji na: crido.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!