Nasze spojrzenie na…  •  Komunikaty prasowe  •  Zobacz także  •  Izba  •  Członkowie

Obecne działania CRIDO na rzecz Ukrainy

CRIDO od początku rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie solidaryzuj się z uchodźcami i nie pozostaje obojętne. Staramy się nieść pomoc bazując nie tylko na posiadanych przez nas zasobach merytorycznych, ale także wspierać działania podejmowane przez naszych pracowników oraz organizacje działające na rzecz uchodźców. Na obecnie prowadzone działania zdecydowaliśmy się przeznaczyć 400 tysięcy złotych, z których 200 tysięcy zostanie rozdysponowane już w ramach powstającej właśnie fundacji CRIDO.  

Dotychczas udało nam się: 

- uruchomić stale działającą bezpłatną infolinię dla wszystkich osób dotkniętych wojną, które potrzebują wsparcia w kwestiach migracyjnych, prawnych, celnych oraz związanych ze wsparciem finansowym relokacji działalności. 

Nasi specjaliści w poszczególnych obszarach są stale dostępni pod numerem telefonu: 

????+48 539 011 954 

Można również kontaktować się z nimi poprzez specjalnie w tym celu utworzoną skrzynkę mailową:  

supportukraine(@)crido.pl  

- przeprowadzić kilka webinarów skierowanych do wszystkich przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności w związku z trwającą wojną. Webinary są prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim, zarówno w ramach naszej własnej aktywności, jak i na rzecz różnych organizacji, które zgłoszą nam taką potrzebę. Dodatkowo zbieramy pytania, które padają w trakcie webinarów i przygotowujemy na ich podstawie niezbędne materiały merytoryczne, które następnie szeroko dystrybuujemy 

- zainicjować i złożyć do Ministerstwa Finansów postulaty zmian podatkowych związanych z dobroczynnością na rzecz Obywateli Ukrainy – część tych postulatów została już zaadresowana w tzw. specustawie 

- przygotować serię przydanych materiałów informacyjnych skupione głównie na kwestiach prawnych i imigracyjnych, którymi dzielimy się szeroko, nie tylko z potrzebującymi tych informacji osobami, ale również różnymi organizacjami, dzięki którym trafiają one do bardzo szerokiego grona odbiorców 

- rozpocząć działania mające na celu wsparcie firm zagranicznych w kompleksowym przeprowadzeniu formalnego procesu celnego związanego z dostarczaniem produktów służących jako pomoc dla uchodźców 

- zaproponowaliśmy organizacjom pozarządowym, które chcą starać się o środki finansowe mające na celu wsparcie ich działań na rzecz uchodźców, pomoc w wypełnianiu wniosków niezbędnych do uzyskania takiego wsparcia 

- przekazać ponad 900 kg produktów zakupionych ze środków zgromadzonych w ramach wewnętrznej zbiórki. Produkty trafiły do Banku Żywności SOS w Warszawie oraz na Halę Torwar. Również do Banku Żywności SOS przekazaliśmy 10 ton jabłek od zaprzyjaźnionej firmy. Obecnie trwa u nas zbiórka produktów na pociąg Humanitarny oraz bezpośrednio na przejście graniczne w Dołchobyczowie. Planowane są kolejne zbiórki, by nasza pomoc mogła mieć charakter ciągły 

- rozpocząć proces przekazywania naszym pracownikom, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców, bonów do centrów handlowych i dyskontów, a także darowizn pieniężnych, aby pomóc im w codziennym funkcjonowaniu oraz dostarczyć niezbędne produkty

  - rozpocząć wspieranie 5 wybranych fundacji, które otrzymają od nas darowizny pieniężne na poszczególne swoje działania (w tym zakup generatorów prądu do szpitali w Ukrainie) 

Od momentu rozpoczęcia działań na Ukrainie nasi pracownicy, z potrzeby serca, są zaangażowani w działalność różnych organizacji jak i samodzielnie udzielają wsparcia i pomocy, na wiele możliwych sposobów, w tym m.in.: transportując uchodźców na teren Polski, udzielając im schronienia we własnych domach, angażując się w różne zbiórki, działalność poszczególnych organizacji pozarządowych, jak i oferując wsparcie w często bardzo nieoczywisty sposób, ale także wykorzystując swoje umiejętności i wiedzę w obszarze prawa czy podatków, aby wspierać osoby potrzebujące obecnie również takiego wsparcia. 

W naszych strukturach prężnie działa specjalny zespół dedykowany zarządzaniu naszą aktywnością w ramach niesienie pomocy uchodźcom, który w przemyślany sposób kieruje obecnie naszymi działaniami w tym obszarze, zarządza wydatkami i w planuje realizację kolejnych inicjatyw. Cały czas zależy nam głównie na przemyślanych działaniach, odpowiednio rozłożonych w czasie i owocnym wykorzystaniu środków. 

Co jakiś czas będziemy dzielić się informacjami o kolejnych naszych inicjatywach, w które być może będą mogły zaangażować się kolejne podmioty, dzięki czemu będziemy mogli dalej dzielić się tym co mamy, mnożąc jednocześnie nasze zaangażowanie. 

***

O CRIDO - Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.  Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspierających działalność B+R i innowacje. 

Więcej informacji na: crido.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!