Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

O co tak naprawdę chodzi w Strategii Europejskiego Zielonego Ładu?

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu (EU Green Deal) oraz dążenie władz unijnych do osiągnięcia celów założonych na lata 2030 i 2050 doprowadzą do znaczącej zmiany ram prawnych Unii Europejskiej, co odczują wszystkie sektory gospodarki. Transformacja wpłynie na niektóre z wiodących obszarów biznesowych silniej niż na inne. O potencjalnych skutkach planowanych działań UE w krótkiej analizie pisze Ewa Rutkowska-Subocz, Partner kierująca Praktyką Ochrony Środowiska w warszawskim biurze Dentons oraz współkierująca Praktyką Ochrony Środowiska w Europie.

Całość artykułu w języku angielskim dostępna tutaj >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!