Aktualności firm stowarzyszonych

O bezpieczeństwie pracy w Targach Kielce

Najnowocześniejsze trendy w sprzęcie, środkach ochrony czy odzieży ochronnej będzie można poznać podczas III Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

Targi KIELCE WORK SAFETY-EXPO w swoim zakresie branżowym będą miały: elementy ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej, znaki ochrony ppoż., ewakuacyjne i informacyjne, instrukcje bhp i ppoż., oświetlenie  awaryjne, systemy alarmowe do wczesnego wykrywania zagrożeń, systemy zabezpieczenia obiektów, systemy monitoringu zagrożeń w pracy, wyposażenie sanitarne i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, aparaturę kontrolną i pomiarową, systemy łączności  służb ratowniczych, ofertę wydawnictw branżowych, uczelni wyższych kształcących m. in. na kierunkach pożarniczych.

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO potrwają od 6 do 8 czerwca.

www.work-safety-expo.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!