Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy przewodniczący rady dyrektorów w dziale rynków kapitałowych na region EMEA w Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield powołała Erica van Dycka na przewodniczącego rady dyrektorów w dziale rynków kapitałowych na region EMEA ze względu na dalszą ekspansję w tej części świata.</p>

>

Ekspert rynków kapitałowych Eric van Dyck ponownie doł?czy do Cushman & Wakefield z firmy Redevco B.V., w której od 2010 roku pełnił funkcję dyrektora operacyjnego a następnie głównego dyrektora ds. inwestycji. Wcześniej, przez 27 lat zwi?zany był z firm? Cushman & Wakefield, w której był partnerem zarz?dzaj?cym jej biura w Belgii oraz członkiem rady dyrektorów. Eric van Dyck obejmie nowe stanowisko 12 lutego br., ale pozostanie niewykonawczym członkiem rady dyrektorów w firmie Leasinvest.

Eric van Dyck będzie wspierał Jana-Willema Bastijna, dyrektora działu rynków kapitałowych w regionie EMEA, w zakresie organizacji rozwoju działalności, obsługi kluczowych klientów i monitorowania przepływów kapitałowych. Będzie ponadto blisko współpracował z innymi osobami z działu rynków kapitałowych w regionie EMEA, m.in. z Michaelem Rodd?, dyrektorem ds. inwestycji w nieruchomości handlowe, a także Stephenem Screenem, dyrektorem operacyjnym, oraz Paulem Boursicanem, dyrektorem ds. powierzchni dla firm. Eric van Dyck będzie pracował w Londynie, ale będzie odpowiadał za cały region EMEA.

Jan-Willem Bastijn, dyrektor działu rynków kapitałowych w regionie EMEA, powiedział:  „Eric ma słusznie opinię świetnego specjalisty na rynku i będzie ogromnym wsparciem dla naszego działu. Cieszymy się, że wraca do nas. Nasza firma bardzo się rozwinęła od czasu jego odejścia, ale pozostajemy wierni zasadzie, że powinniśmy zapewniać naszym klientom wiedzę i usługi najwyższej jakości”.   

Eric van Dyck, przewodnicz?cy rady dyrektorów w dziale rynków kapitałowych w regionie EMEA, powiedział:  „Po siedmiu latach spędzonych po stronie klientów wracam do firmy Cushman & Wakefield, bezpośrednio poznawszy priorytety inwestorów na tym szybko zmieniaj?cym się rynku. Wszystko sprowadza się do produktów, klientów i strumieni kapitału, a my, jako firma doradcza, powinniśmy nadal gwarantować najlepsz? możliw? obsługę ł?cz?c te trzy elementy”.

Dział rynków kapitałowych firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA zatrudnia 380 osób. W ostatnich 24 miesi?cach odpowiadał za doradztwo i przeprowadzenie transakcji inwestycyjnych dotycz?cych nieruchomości szacowanych na ponad 64 mld USD. W ubiegłym roku uczestniczył w wielu rekordowych transakcjach na rynkach całego regionu EMEA, w tym m.in. jako wył?czny doradca przy największej transakcji na rynku nieruchomości handlowych w Europie, jak? była sprzedaż paneuropejskiego portfela parków handlowych IKEA za kwotę 900 mln euro. Dział rynków kapitałowych firmy Cushman & Wakefield doradzał także przy zakupie budynku biurowego 20 Fenchurch Street w Londynie za 1,285 mld funtów (największej transakcji dotycz?cej pojedynczego obiektu w historii Wielkiej Brytanii) oraz sprzedaży charakterystycznego londyńskiego wieżowca Leadenhall Building inwestorowi z Hongkongu CC Land za kwotę 1,15 mld funtów.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!