Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Nowy program dla biznesu „Firma Partnerska 2023 Lekarzy bez Granic” – zaproszenie dla firm.

Biuro Lekarzy bez Granic w Polsce wystartowało z programem dla biznesu „Firma Partnerska 2023 Lekarzy bez Granic”. Program został przygotowany z myślą o firmach, które chciałyby zaangażować się społecznie w niesienie medycznej pomocy humanitarnej z Lekarzami bez Granic (Médecins Sans Frontières (MSF)/Doctors without Borders).   

Zobacz ofertę >>> 

W razie własnego pomysłu na kampanię CSR lub chęci włączenia swojego zespołu oraz klientów i klientki w pomaganie, zapraszamy do kontaktu. Bardzo chętnie porozmawiamy o realizacji indywidualnych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Kontakt dla firm: Joanna Sękiewicz, firmy(@)warsaw.msf.org, +48 533 468 552.  

Więcej o współpracy z biznesem: www.lekarze-bez-granic.pl/wspolpraca-z-biznesem 

 

O Lekarzach bez Granic: 

Lekarze bez Granic to medyczna organizacja humanitarna znana na świecie pod nazwą Médecins Sans Frontières (MSF)/Doctors without Borders. Od ponad 50 lat niesiemy pomoc humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych oraz społecznościom wykluczonym z opieki zdrowotnej. Jesteśmy tam, gdzie potrzeby humanitarne są największe. W 2021 roku udzieliliśmy 12,5 miliona konsultacji medycznych w ponad 70 krajach świata. W swoich działaniach kierujemy się etyką lekarską oraz zasadami bezstronności, niezależności i neutralności. W sytuacjach kryzysowych działamy szybko, aby nieść niezbędną pomoc i ratować życie.  

W 1999 roku Lekarze bez Granic otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu za działania humanitarne na kilku kontynentach. 

Pomoc Państwa firmy się liczy! >>> To uratowane życie i zdrowie ludzi na świecie >>>To współpraca ze światową organizacją humanitarną, która od ponad 50 lat niesie pomoc skutecznie i efektywnie. >>> Każdemu, kto potrzebuje wsparcia –  niezależnie od interesów politycznych, ekonomicznych i religijnych.  

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!