Podsumowanie wydarzeń

Nowy plan działań i identyfikacja wizualna CCIFP

<p style="text-align: justify;">Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 19 listopada, członkowie CCIFP wybrali priorytetowe kierunki rozwoju Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Prawie 100 reprezentantów największych francuskich firm zdecydowało również o zmianie nazwy i logotypu CCIFP. Zmiany te mają na celu ujednolicenie identyfikacji wizualnej wszystkich Izb Francuskich za granicą i wzmocnienie pozycji całej struktury wobec partnerów, klientów i instytucji we Francji i innych krajach.</p>

>

Najważniejszymi punktami Walnego Zgromadzenia było przedstawienie wyników prac grup roboczych, które przygotowały kilkanaście pomysłów na rozwój izby. Dotyczyły one talkich tematów jak:

•       rozwój w regionach i za granic?
•       dostosowanie usług do potrzeb firm
•       poprawa komunikacji w CCIFP
•       wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty biznesowej
•       wzmocnienie wymiaru kulturowego naszej działalności

Spośród piętnastu propozycji członkowie CCIFP wybrali kluczowe projekty, których realizacja będzie w najbliższych latach priorytetowa dla CCIFP:

1) Cyfrowa CCIFP - stworzenie narzędzia umożliwiaj?cego bezpośredni? komunikację pomiędzy naszymi firmami członkowskimi oraz rozwinięcie obecności Izby w mediach społecznościowych.

2) Rozwój Centrum Szkoleniowego CCIFP poprzez lepsze dopasowanie tematyki do oczekiwań firm, jak również wykorzystanie doświadczenia kadry zarz?dzaj?cej w trakcie spotkań (best practices).

3) Rozwój usług dla firm polskich szukaj?cych partnerów, klientów na rynku francuskim - "Kierunek Francja".

4) Organizacja spotkań z wybitnymi osobistościami z Francji i Polski (eksperci, politycy, intelektualiści).

Powyższe projekty zostały uznane za najważniejsze, jednak jak podkreślono podczas Walnego Zgromadzenia wszystkie 15 pomysłów zaproponowanych przez Radę zostanie wdrażanych w najbliższej przyszłości.

Drugim punktem Walnego Zgromadzenia była zmiana nazwy i logotypu CCIFP. Według przyjętej uchwały Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce zmienia nazwę na Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCI France Pologne). Wraz z nazw? zmianie ulegnie również logotyp CCIFP.

Decyzja o zmianie nazwy i logotypu wynika z chęci ujednolicenia identyfikacji wizualnej wszystkich Izb Francuskich za granic? należ?cych do CCI France International.

Wspólna identyfikacja ma na celu:

  • większ? rozpoznawalność wśród klientów we Francji i na świecie
  • mocniejsz? pozycję wobec instytucji we Francji oraz izb zagranicznych innych krajów
  • większ? synergię pomiędzy francuskimi izbami na świecie i lepszy transfer wiedzy, doświadczeń, kontaktów.

Od dnia 19 listopada 2014 CCIFP używać będzie nazwy Francusko-Polska Izba Gospodarcza / CCI France Pologne. Na dokumentach oficjalnych, urzędowych i pieczęci nadal widnieć będzie stara nazwa, aż do czasu zarejestrowania nowego statutu. Logotyp CCIFP będzie sukcesywnie wymieniany na now? wersję, która całkowicie zast?pi stare logo z pocz?tkiem 2015 roku.

[nggallery id=33]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!