Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy Partner w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy (KZP)

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy ma przyjemność ogłosić, iż do zespołu <em>Prawa spółek, fuzji i przejęć</em> dołączył nowy Partner, adwokat Jan Kaczmarczyk.</p>

>

Jan Kaczmarczyk specjalizuje się w  prawie korporacyjnym i  prawie handlowym. W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem na rzecz klientów z  sektora zbrojeniowego oraz  lotniczego, w  szczególności w  kwestiach zwi?zanych z  prywatyzacj? przedsiębiorstw i obsług? umów offsetowych zawieranych ze  Skarbem Państwa RP. Reprezentował również podmioty gospodarcze (m.in. linie lotnicze) oraz  osoby fizyczne w  zwi?zku z  nabyciem, finansowaniem, rejestracj? oraz  utrzymaniem statków powietrznych.   Doradza również przy  polskich oraz  międzynarodowych transakcjach z  zakresu fuzji i  przejęć, private equity, prawa zamówień publicznych oraz  finansowania projektów.

Przed  doł?czeniem do  KZP przez 5 lat współpracował z  warszawskim biurem kancelarii K&L Gates, a  wcześniej z   Hogan & Hartson.

Jan Kaczmarczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2011 roku należy do Izby Adwokackiej w Warszawie, jest także członkiem Komisji ds. Współpracy z Zagranic? przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Jan Kaczmarczyk

***

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa podmiotom z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe magazyny, takie jak Chambers & Partners, PLC Which Lawyer, Legal 500 EMEA, European Legal Experts, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International   KZP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Ambroziak-Mastalerz: a.ambroziak(@)kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
Tel. +48 22 326 9600
fax +48 22 326 9601

www.kochanski.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!