Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy partner w kancelarii Crido Legal

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Radca prawny Mateusz Baran awansował na stanowisko partnera w Crido Legal. Z kancelarią związany jest od początku jej działalności. Wcześniej pracował między innymi w Crido Taxand, gdzie swoją karierę rozpoczynał na stanowisku praktykanta. Wraz z awansem, Mateusz obejmie zarządzanie zespołem kilkunastu prawników doradzających w zakresie prawa spółek. </strong></span></span></p>

>

Po 5 latach działalności na polskim rynku usług prawniczych Crido Legal to dzisiaj 35 prawników z doświadczeniem w zakresie m.in. prawa spółek, M&A czy prawa nieruchomości. Nowy partner, doskonale znaj?cy kancelarię i jej klientów, będzie odpowiadał za dalszy dynamiczny rozwój jednego z kluczowych obszarów doradztwa Crido Legal, jakim jest obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych.

W czasie pracy w Crido Mateusz uzyskał tytuł radcy prawnego i zrealizował wiele ambitnych i  wymagaj?cych projektów.   Mateusz zajmuje się szerokim zakresem spraw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, w tym złożonych procesów reorganizacyjnych oraz transakcji M&A. Często współpracuje z doradcami zagranicznymi sprawnie wdrażaj?c nowatorskie projekty transgraniczne. Konsekwentnie buduje relacje z klientami oraz wkłada duży wysiłek w rozwój wewnętrzny całej firmy i swojego zespołu.

Klienci ceni? go za responsywność, otwarty umysł oraz wysoki standard świadczonych usług. W 2017, na podstawie rekomendacji klientów, został wskazany jako rekomendowany prawnik przez prestiżowy międzynarodowy ranking kancelarii prawnych Legal500 uzyskuj?c wyróżnienie w działkach: Investment Funds oraz Private Clients.

Awans Mateusza Barana, wychowanka Crido, na Partnera stanowi z jednej strony wyraz uznania dla jego zaangażowania, świetnej pracy z klientami i zespołem, z drugiej strony jest elementem strategii Crido Legal polegaj?cej na doł?czeniu do kancelarii nowych Partnerów kieruj?cych poszczególnymi zespołami merytorycznymi. Wzmocnienie składu kadry zarz?dzaj?cej firm? stwarza jej szanse do dalszego szybkiego rozwoju podkeśla Jakub Ziółek, partner zarz?dzaj?cy Crido Legal.

W dzisiejszym otoczeniu już nie wystarczy tylko rozumieć same przepisy prawa, potrzebna jest umiejętność spojrzenia z perspektywy biznesowej Klienta. Takie jest właśnie podejście kancelarii Crido Legal, która jest w stanie wskazać rozwi?zania nie tylko w zakresie usług prawnych, ale potrafi zrozumieć tło biznesowe i tym samym w kompleksowy sposób podchodzi do projektów. Cieszę się, że będę mógł nadal budować siln? pozycję firmy na rynku oraz kierować świetnym zespołem kompetentnych i doświadczonych prawników mówi Mateusz Baran.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Specjalista ds. marketingu
agata.wozniak(@)crido.pl|+ 48 532 756 164

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!