Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy Partner w dziale nieruchomości hotelowych w Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Brien Giuntini z CBRE zostaje Partnerem w C&amp;W w związku z dynamicznym rozwojem działu nieruchomości hotelowych w regionie EMEA. </span></p>

>

Brien Giuntini, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora w CBRE Hotels, doł?czył do międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield jako Partner w dziale nieruchomości hotelowych na region EMEA.

Brien rozpocznie pracę w Cushman & Wakefield w połowie października. Z kolei w sierpniu bież?cego roku z funkcji dyrektora wykonawczego działu Rynki Kapitałowe w firmie CBRE Hotels zrezygnował Robert Seabrook, który doł?czy do Cushman & Wakefield na pocz?tku 2018 roku.

Brien Giuntini ma ponad 10-letnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym nieruchomości hotelowych i w zakresie transakcji sprzedaży zarówno pojedynczych obiektów, jak i portfeli aktywów w krajach regionu EMEA. Brien doł?cza do zespołu firmy Cushman & Wakefield we Frankfurcie. Będzie blisko współpracował z działem transakcyjnym firmy w Londynie, którym pokieruje Robert Seabrook, a także z Frederikiem Le Fichoux, Partnerem firmy Cushman & Wakefield w Pradze, odpowiadaj?cym za transakcje inwestycyjne na rynku hotelowym w Europie kontynentalnej.

Robert Seabrook i Brien Giuntini odpowiadali w ostatnim czasie za obsługę wielu dużych transakcji, w tym m.in. sprzedaży hotelu Hilton przy Terminalu 4 lotniska Heathrow za 80 mln funtów firmie Pandox oraz portfela hoteli Fitzpatrick w Dublinie za 150 mln euro, a także sprzedaży obiektów Hilton Wembley i The Lowry w Manchesterze.

- Doł?czam do firmy Cushman & Wakefield w bardzo ciekawym czasie, gdy rozbudowuje dział nieruchomości hotelowych w regionie EMEA. Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w rozwoju naszego potencjału świadczenia usług pośrednictwa w Europie oraz poszerzaniu oferty adresowanej do klientów w krajach EMEA - mówi Brien Giuntini, Partner odpowiedzialny za transakcje inwestycyjne na rynku hotelowym w firmie Cushman & Wakefield.

- Brien ma bogate doświadczenie w zakresie skomplikowanych transakcji sprzedaży w regionie EMEA i finansów przedsiębiorstw, co pozwoli znacz?co rozbudować nasz? ofertę kierowan? do klientów na rynku nieruchomości hotelowych. Bardzo się cieszę, że będzie współpracował z Robertem i całym naszym zespołem w ramach kolejnego etapu realizacji naszej strategii wzrostu w tym sektorze. Frankfurt ma duże znaczenie dla rozwoju naszego działu hotelowego w regionie EMEA - powiedział Jon Hubbard, dyrektor działu nieruchomości hotelowych na region EMEA w firmie Cushman & Wakefield.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!