Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy partner i szef praktyki procesowej Wierzbowski Eversheds Sutherland

<p style="text-align: justify;"><strong>Adwokat Stanisław Żemojtel awansowany został na stanowisko partnera i szefa praktyki rozwiązywania sporów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Henryk Romańczuk, dotychczas kierujący zespołem procesowym, jesienią bieżącego roku przejdzie na emeryturę.</strong></p>

>

Stanisław Żemojtel jest zwi?zany z kancelari? od 2006 roku. Specjalizuje się w postępowaniach s?dowych, administracyjnych i arbitrażowych. W ostatnich latach prowadził wiele głośnych sporów zwi?zanych z inwestycjami infrastrukturalnymi. Posiada szczególne doświadczenie w doradztwie dla wiod?cych spółek z sektora telekomunikacyjnego, budowlanego i energetycznego. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach przed S?dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz arbitrażach.      

Stanisław Żemojtel był zaangażowany w większość sporów, które dotychczas prowadził jego poprzednik. –  Daje to gwarancję, że  sprawy naszych klientów przejd? płynnie w zaufane ręce  – mówi Krzysztof Wierzbowski, partner zarz?dzaj?cy Wierzbowski Eversheds Sutherland.   

–  Mecenas Żemojtel dał się nam poznać jako doskonały procesualista. Ma na swoim koncie spektakularne sukcesy w znacz?cych, często głośnych sporach prowadzonych na rzecz naszych kluczowych klientów. Wielokrotnie miałem przyjemność z nim pracować i osobiście przekonać się o jego wyj?tkowych kompetencjach zawodowych. Klienci ceni? go przede wszystkim za to, że jest świetnym strategiem, doceniaj? też jego kreatywność i wrodzon? siłę spokoju –  dodaje Krzysztof Wierzbowski.

W 2017 roku Stanisław Żemojtel został rekomendowany przez informator Legal 500 jako  Next generation lawyer.

Renata Misiewicz | Specjalista ds. PR i e-Marketingu | PR and E-Marketing Specialist  

T: +48 22 50 50 719  
M: +48 502 37 89 72  
www.linkedin.com/renatamisiewicz  

eversheds-sutherland.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!