Partnerzy

Nowy numer Made in Poland już na rynku

<p style="text-align: justify;">W styczniu 2016 roku na rynku ukazała się publikacja „Made in Poland 2015/2016” wydawana przez Warsaw Business Journal Group, która wchodzi w skład grupy mediowej Valkea.<br /><br /></p>

>

Rocznik ma na celu budowę silnej pozycji polskich marek za granic?, promocję krajowych przedsiębiorstw jako atrakcyjnych partnerów handlowych oraz przedstawienie najważniejszych aspektów, które czyni? nasz? gospodarkę przyjaznym otoczeniem dla biznesu.  Dzięki współpracy z szanowanymi ekspertami i znanymi liderami opinii, publikacja stanowi rzetelny przewodnik dla wszystkich zainteresowanych nawi?zaniem współpracy handlowej z polskimi przedsiębiorstwami oraz wstęp do debaty nad przyszłości? polskiego eksportu.

Tegoroczne wydanie rocznika Made in Poland opisuje szczegółowo wybrane sektory, takie jak: IT, logistyka, design czy metalurgia. Po raz pierwszy przybliżamy także bardziej egzotyczne kierunki eksportowe - Bliski Wschód, Chiny czy Afrykę, skupiaj?c się na tym, jakie branże maj? szansę odnieść tam sukces.

Publikacja skierowana jest do polskiej oraz zagranicznej kadry kierowniczej średniego i wysokiego szczebla, przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych importem, a także eksportem towarów i usług z Polski. Jej adresatami s? także pracownicy instytucji międzynarodowych, organizacji rz?dowych i samorz?dowych wspieraj?cych eksport oraz międzynarodow? wymianę handlow?, przedstawiciele zagranicznych izb przemysłowo-handlowych i branżowych oraz Ambasad i Konsulatów RP za granic?.

Rocznik jest dystrybuowany przez Warsaw Business Journal Group w ramach międzynarodowych forów biznesowych, konferencji oraz wydarzeń objętych patronatem medialnym miesięcznika WBJ Observer, a także za pośrednictwem stałych partnerów m.in.: międzynarodowych izb przemysłowo-handlowych oraz branżowych, Ambasad i Konsulatów RP za granic?, Agencji Współpracy Gospodarczej.

W skład grupy mediowej Valkea wchodz? także inne tytuły tj. Aktivist, Warsaw Insider, WBJ Observer oraz roczniki pod szyldem Warsaw Business Journal Group – Book of Lists, Investing in Poland i Made in Poland. Valkea jest również właścicielem agencji Custom Publishing, Social Media i Events.

Więcej informacji udzieli:
Anna Augustyniak-Hoffman
PR & Marketing Manager
e-mail: aaugustyniak@valkea.com
tel. (+48) 530-683-846

MADE IN POLAND A GUIDE TO POLISH EXPORTS >>>

Do pobrania

Download Made-in-Poland-pdf.pdf  (PDF • 12 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!