Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

NOWY Kwalifikowany podpis chmurowy ECSigner

ECSigner to podpis chmurowy zgodny z trendem przechodzenia na usługi cloudowe. To najnowocześniejsza wersja kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpisuje dokumenty bez użycia karty kryptograficznej lub czytnika, a jego zastosowanie jest identyczne jak podpisu kwalifikowanego na fizycznej karcie kryptograficznej. Jego skutki prawne są równoważne podpisowi własnoręcznemu. Jest zgodny z europejskim rozporządzeniem eIDAS oraz z polską ustawą o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania.

ECSigner to gwarancja bezpieczeństwa danych dzięki urządzeniu kryptograficznemu (HSM) oraz podwójnemu uwierzytelnieniu (2FA).

Od teraz – koszt podpisu dla firm zrzeszonych w Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej pomniejszony jest o stały rabat 10% na wszystkie usługi.
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!