Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy katalog paliw ciekłych – obowiązki przedsiębiorców

8 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu, które zmienia katalog paliw ciekłych, determinujących obowiązek uzyskania stosownej koncesji paliwowej lub uzyskania wpisu przedsiębiorcy do rejestru podmiotów przywożących takie paliwa.

Oznacza to, że przedsiębiorcy, których działalność dotyczy paliw objętych zmianami, powinni wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wydanie odpowiedniej koncesji lub jej zmianę, ewentualnie o wpisanie lub zmianę wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe.

Więcej: https://www.kochanski.pl/pl/nowy-katalog-paliw-cieklych-obowiazki-przedsiebiorcow/

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!