Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy dyrektor działu badań na region Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">Denis Sokolov został dyrektorem działu badań na region Europy Środkowo-Wschodniej w moskiewskim biurze międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield.</p>

>

Denis Sokolov ma ponad 13-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych. Jego głównym zadaniem będzie zacieśnienie i usprawnienie współpracy w ramach firmy w Europie Środkowo-Wschodniej oraz sporz?dzanie specjalistycznych raportów przedstawiaj?cych najnowsze informacje i trendy na rynku nieruchomości w oparciu o dane pozyskiwane z poszczególnych krajów i działów usług. Denis, który często wypowiada się w mediach biznesowych, będzie także oficjalnie reprezentował na zewn?trz dział badań firmy Cushman & Wakefield.

- Moim celem jest nawi?zanie bliższej współpracy z naszymi zespołami w regionie, dzięki której będziemy opracowywać raporty dotycz?ce rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy możliwie jak najszybciej dostarczać naszym klientom i działom usług biznesowych najnowsze informacje oraz wszystkie najważniejsze dane dotycz?ce nieruchomości i trendów rynkowych  - mówi  Denis Sokolov, dyrektor działu badań na region Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Cushman & Wakefield.

Przed doł?czeniem do zespołu Cushman & Wakefield w 2004 roku Denis pracował w znanych międzynarodowych firmach z sektora prywatnego i państwowego. Doradzał między innymi władzom Moskwy, a także bankom rosyjskim i zagranicznym takim jak Alfa Bank i Goldman Sachs. Odpowiadał za realizację badań na zamówienie międzynarodowych firm w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Denis przeprowadzał również badania międzynarodowe rynków wschodz?cych, takich jak Meksyk, Nigeria, Brazylia i Iran. Przed rozpoczęciem kariery zawodowej ukończył studia na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Agro-Inżynieryjnym oraz Kansas State University.

Denis jest także wykładowc? w Thunderbird Business School, Instytucie Strelka oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jego felietony regularnie pojawiaj? się w największych rosyjskich i międzynarodowych mediach biznesowych i specjalistycznych, w tym na łamach „Wiedemosti”, „RBC” i „Forbes Russia”. Jest członkiem honorowym Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS).

- Bardzo się cieszę, że Denis Sokolov stanie w naszej firmie na czele działu badań w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystuj?c dostępne dane i kieruj?c pracami zespołów w poszczególnych krajach, zapewni wsparcie zarówno nam, jak i naszym klientom na rynku, który ewoluuje w bardzo szybkim tempie. Jest idealn? osob? do tego zadania ze względu na posiadane zdolności analityczne, stałe d?żenie do zgłębiania wiedzy i wieloletnie doświadczenie zawodowe -  mówi  Jonathan Hallett,  dyrektor firmy Cushman & Wakefield odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej.

Denis Skolov stworzył w firmie Cushman & Wakefield kompaktow? platformę badawcz? obejmuj?c? Rosję i Wspólnotę Niepodległych Państw oraz koordynował projekty badawcze w różnych krajach. Aktywnie uczestniczył w restrukturyzacji działu badań oraz stworzeniu zespołu doświadczonych specjalistów, którzy dysponuj? nowoczesnymi narzędziami do zarz?dzania danymi. Dzięki jego staraniom firma Cushman & Wakefield została nominowana do nagrody Best Real Estate Research przyznawanej co 4 lata przez magazyn „Euromoney”.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Auchan Świąteczna Zbiórka Żywności

Już po raz kolejny Auchan Retail Polska udostępnia swoje sklepy na rzecz Świątecznej Zbiórki Żywności organizowanej przez Federację Polskich Banków...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!