Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy dyrektor działu badań na region Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">Denis Sokolov został dyrektorem działu badań na region Europy Środkowo-Wschodniej w moskiewskim biurze międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield.</p>

>

Denis Sokolov ma ponad 13-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych. Jego głównym zadaniem będzie zacieśnienie i usprawnienie współpracy w ramach firmy w Europie Środkowo-Wschodniej oraz sporz?dzanie specjalistycznych raportów przedstawiaj?cych najnowsze informacje i trendy na rynku nieruchomości w oparciu o dane pozyskiwane z poszczególnych krajów i działów usług. Denis, który często wypowiada się w mediach biznesowych, będzie także oficjalnie reprezentował na zewn?trz dział badań firmy Cushman & Wakefield.

- Moim celem jest nawi?zanie bliższej współpracy z naszymi zespołami w regionie, dzięki której będziemy opracowywać raporty dotycz?ce rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy możliwie jak najszybciej dostarczać naszym klientom i działom usług biznesowych najnowsze informacje oraz wszystkie najważniejsze dane dotycz?ce nieruchomości i trendów rynkowych  - mówi  Denis Sokolov, dyrektor działu badań na region Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Cushman & Wakefield.

Przed doł?czeniem do zespołu Cushman & Wakefield w 2004 roku Denis pracował w znanych międzynarodowych firmach z sektora prywatnego i państwowego. Doradzał między innymi władzom Moskwy, a także bankom rosyjskim i zagranicznym takim jak Alfa Bank i Goldman Sachs. Odpowiadał za realizację badań na zamówienie międzynarodowych firm w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Denis przeprowadzał również badania międzynarodowe rynków wschodz?cych, takich jak Meksyk, Nigeria, Brazylia i Iran. Przed rozpoczęciem kariery zawodowej ukończył studia na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Agro-Inżynieryjnym oraz Kansas State University.

Denis jest także wykładowc? w Thunderbird Business School, Instytucie Strelka oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jego felietony regularnie pojawiaj? się w największych rosyjskich i międzynarodowych mediach biznesowych i specjalistycznych, w tym na łamach „Wiedemosti”, „RBC” i „Forbes Russia”. Jest członkiem honorowym Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS).

- Bardzo się cieszę, że Denis Sokolov stanie w naszej firmie na czele działu badań w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystuj?c dostępne dane i kieruj?c pracami zespołów w poszczególnych krajach, zapewni wsparcie zarówno nam, jak i naszym klientom na rynku, który ewoluuje w bardzo szybkim tempie. Jest idealn? osob? do tego zadania ze względu na posiadane zdolności analityczne, stałe d?żenie do zgłębiania wiedzy i wieloletnie doświadczenie zawodowe -  mówi  Jonathan Hallett,  dyrektor firmy Cushman & Wakefield odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej.

Denis Skolov stworzył w firmie Cushman & Wakefield kompaktow? platformę badawcz? obejmuj?c? Rosję i Wspólnotę Niepodległych Państw oraz koordynował projekty badawcze w różnych krajach. Aktywnie uczestniczył w restrukturyzacji działu badań oraz stworzeniu zespołu doświadczonych specjalistów, którzy dysponuj? nowoczesnymi narzędziami do zarz?dzania danymi. Dzięki jego staraniom firma Cushman & Wakefield została nominowana do nagrody Best Real Estate Research przyznawanej co 4 lata przez magazyn „Euromoney”.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!