Podsumowanie wydarzeń

Noworoczne rendez-vous biznesu w Ambasadzie Francji

<p style="text-align: justify;">Noworoczne rendez-vous biznesu, które odbyło się we wtorek 8 stycznia br. w Ambasadzie Francji, oficjalnie rozpoczęło obchody 25-lecia działalności Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Spotkanie organizowane zgodnie z tradycją w drugi wtorek każdego miesiąca było okazją do podsumowania poprzedniego roku i przedstawienia planowanych działań na najbliższe miesiące.</p>

>

Planowane aktywności CCIFP na rok 2019 przedstawiła Monika Constant, Dyrektor Generalna Izby, podkreślaj?c przy tym kluczowe dla obchodów 25-lecia działania. W kolejnym przemówieniu, Christophe Rabatel, wice-prezes CCIFP i Prezes Carrefour Polska odniósł się szerzej do planów Izby w kontekście rozwoju jej działalności i usług.  

Pierre Levy, Ambasador Francji w Polsce, w swoim wyst?pieniu nakreślił następnie zarys wspólnej długiej historii stosunków francusko-polskich, ewoluuj?cych wci?ż w oparciu o niezmienne wartości uznania wzajemnego dorobku historycznego, kulturowego, czy gospodarczego.  

Część oficjaln? spotkania zamkn?ł toast Macieja Starosolskiego, Ambasadora firmy Wyborowa Pernod Ricard, wzniesionego w duchu francusko-polskiej przyjaźni.

  25ans

2019 rok należeć będzie do wyj?tkowych - w ramach 25. urodzin Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej przygotowany został specjalny harmonogram wydarzeń, wśród których znajdziemy zarówno regularnie organizowane spotkania dla firm stowarzyszonych, uroczyst? Galę, czy Bal Francuski, ale również dedykowane raporty gospodarczo-ekonomiczne i inne publikacje.

Spotkanie w Ambasadzie było również okazj? do zaprezentowania najnowszej edycji Katalogu Firm Stowarzyszonych CCIFP 2019. Jubileuszowe wydanie zawiera, poza wizytówkami wszystkich firm stowarzyszonych, specjalny rozdział podsumowuj?cy 25 lat istnienia Izby w kontekście ewolucji francusko-polskich relacji gospodarczych.

Katalog CCIFP 2019 dostępny jest również w wersji elektronicznej >>>

  annuaire2019

Wraz z rozpoczęciem nowego roku i wkroczenia w drugie ćwierćwiecze działalności, CCIFP doł?czyła do Twittera! Zachęcamy do śledzenia naszego profilu: @CCI_Pologne

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!