Izba

Noworoczne przemówienie Prezesa CCIFP - cyfryzacja, ESG, reprezentacja interesów i wsparcie dla MŚP, to główne cele Izby na rok 2023

Poniżej publikujemy tekst przemówienia Fabrice Audan, Prezesa CCIFP, które zostało wygłoszone podczas pierwszego w tym roku RDV Biznesu w dniu 17.01.

Panie Ambasadorze, Panie i Panowie, Szanowni Członkowie CCIFP, Drodzy Przyjaciele,

Pozwólcie, że w pierwszej kolejności podziękuję Panu Ambasadorowi Frédéricowi Billet za ugoszczenie nas dzisiaj. Muszę przyznać, że otwarcie roku w Ambasadzie stało się już dla nas wszystkich tradycją. Cieszę się, że razem z Panem, Panie Ambasadorze, zespołem Ambasady i francusko-polskim środowiskiem biznesowym możemy podzielić się życzeniami na ten Nowy Rok. 

W imieniu swoim i całego zespołu CCIFP życzę Państwu wszystkiego najlepszego na rok 2023 - radości, szczęścia i sukcesów. Mam nadzieję, że ten nowy rok będzie dla was wszystkich szczęśliwy, że będziecie mogli zrealizować wasze nawet najbardziej ambitne projekty i że wszyscy odnajdziemy pokój i stabilność na naszych granicach.

Chciałbym również podziękować panu, panie Ambasadorze, za całe wsparcie udzielone przez Ambasadę, co wyraża się szczególnie przez podpisanie nowej umowy o współpracy między CCIFP, a Business France. Dzięki niej CCIFP będzie nadal polecanym usługodawcą dla firm francuskich pragnących rozwijać się na rynkach zagranicznych.

Dla Izby rok 2023 będzie z pewnością rokiem zmian. Wraz z jego początkiem Joanna Jaroch-Pszeniczna, zastąpiła Monikę Constant na stanowisku Dyrektorki Generalnej CCIFP. Korzystając z okazji chciałem jeszcze raz podziękować Monice za jej zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz Izby, a Joannie życzyć samych sukcesów na nowym stanowisku. Jestem przekonany, że wraz ze swoim zespołem, który jest już w komplecie, rozwinie naszą organizację i przyczyni się do wzmocnienia polsko-francuskiego partnerstwa.

Obecny rok zaczyna się pomyślnie dla naszej organizacji. Nasze komitety sektorowe pracują nad wieloma tematami (przypomnę tylko, że w ubiegłym roku odbyło się ponad 60 spotkań w ramach różnych komitetów) i kontynuują pracę z polską administracją, by razem stworzyć jeszcze lepsze warunki do prowadzenia biznesu. 

Już niebawem, bo 27 stycznia odbędzie się nasza doroczna Gala, tym razem w klimacie magii i iluzji, która zgromadzi wiele osobistości ze świata biznesu i polityki.

19 kwietnia natomiast odbędzie się Walne Zgromadzenie, które wybierze członków Rady CCIFP, którzy następnie wyłonią spośród siebie nowy Zarząd. Zachęcam do zgłaszania swoich kandydatur i angażowania się w prace naszej organizacji, ponieważ to dzięki Wam możemy się rozwijać, zwiększać liczbę członków i proponować nowe projekty. Przypominam, że zgodnie z nowym statutem Izby, głosowanie odbędzie się po raz pierwszy w ramach trzech kolegiów wyborczych. Będę zatem wdzięczny za skontaktowanie się z zespołem CCIFP w celu potwierdzenia Państwa przynależności do odpowiedniej grupy (małe firmy, średnie firmy, duże przedsiębiorstwa). 

Pozwólcie, że przypomnę cztery podstawowe filary działania Izby: 

Przede wszystkim ŁĄCZENIE I PROMOCJA, bo wartością CCIFP jest tworzenie przestrzeni do SPOTKAŃ francuskich i
polskich firm, aby wzajemnie się POZNAĆ.

REPREZENTACJA, gdyż misją CCIFP jest INTEGROWANIE wszystkich środowisk polsko-francuskiego biznesu i WŁĄCZANIE ich w budowę nowoczesnej gospodarki.

WSPARCIE & SZKOLENIA, ponieważ CCIFP chce WYPRZEDZAĆ nadchodzące trendy, by PRZYGOTOWAĆ do nich siebie i swoich członków, a także DZIELIĆ SIĘ dobrymi praktykami.

A także ZANGAŻOWANIE & ROZWÓJ. ponieważ staramy się rozwijać naszą organizację w oparciu o zasady otwartości, życzliwości i inkluzywności, umacniając poczucie PRZYNALEŻNOŚCI i ZAUFANIA.

Te cztery fundamenty naszej organizacji są podstawą naszych działań. Nadal chcemy się rozwijać, być innowacyjni i proponować rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb oraz przynosić odpowiedzi na aktualne wyzwania stojące przed Polską i światem (w szczególności w zakresie odbudowy Ukrainy, czy w tematach związanych z nowoczesnymi technologiami).

Przygotowaliśmy nowe formuły spotkań, a także inicjatywy dedykowane małym i dużym firmom, tak aby każdy z Państwa znalazł swoje miejsce w CCIFP i mógł realizować swoje projekty biznesowe. Szczegółowy plan działania na najbliższy rok przedstawi Joanna.

Rok 2023 dopiero się rozpoczął, ale my już patrzymy na kolejny. Będzie to bowiem nasz rok jubileuszowy. W 2024 roku CCIFP obchodzić będzie 30-lecie swojego istnienia. Chcemy jak najlepiej przygotować się do obchodów i zaplanować szereg inicjatyw, które pozwolą nam hucznie świętować polsko-francuską współpracę gospodarczą.

Jeszcze raz zapraszam do udziału w naszych wydarzeniach i życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku i wspaniałego wieczoru.
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!