Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Nowoczesne zarządzanie kosztami w firmie - bezpłatne seminarium

<p style="text-align: justify;">Czy warto zoptymalizować procesy i poznać mechanizmy kosztowe, które na pierwszy rzut oka wydają się stałe lub nienegocjowalne?  Optymalizacja kosztów finansowych firmy – to temat wspólny dla kadry zarządzającej  bez względu na rodzaj działalności. Zapraszamy na <strong>bezpłatne seminarium </strong>na temat<strong> „Zarządzania kosztami w firmie”</strong> podczas którego eksperci przedstawią możliwości wygenerowania dodatkowych oszczędności w firmie. Tematyka prezentacji zainteresuje dyrektorów finansowych i kadrę zarządzająca odpowiedzialną za wynik finansowy firmy. <strong>15 czerwca 2015, godz. 15-19, Pure Sky Club (sala Jupiter), ul. Złota 59, Warszawa</strong>.</p>

>

Program seminarium 15 czerwca:

15.00-16.30

1. CostKiller jako metoda kontroli kosztów – Rafał Strzelecki, Cyber Productivity S.A.

Rynek wkracza w erę automatyzacji pracy wykwalifikowanej   i systemów, które będ? zastępowały pracę specjalistów. „CyberPracownicy” zaczynaj? docierać do branży finansowo - księgowej daj?c nowe możliwości w zakresie kontroli kosztów. Teraz technologie Knowledge Work Automation znajduj? zastosowanie w księgowości i kontrolingu, dzięki inteligentnym, ucz?cym się systemom do elektronicznego obiegu dokumentów, kontroli kosztów i automatyzacji księgowań. Podczas spotkania omówimy w jaki sposób System CostKiller ł?czy w sobie inteligentny obieg dokumentów z kontrol? i aktualizacj? budżetów oraz automatycznym generowaniem księgowań i jakie wynikaj? z tego korzyści dla firmy.

2.Metody redukcji kosztów ogólnozakładowych – Pavel Sikora, Expense Reduction Analysts (ERA)

W swoim wyst?pieniu ekspert ERA skupi się na kosztach usług bankowych, które dotycz? wszystkich firm na rynku. Będ? to m.in.: zarz?dzanie gotówk?, koszt pożyczek i finansowania ogólnie, skarbiec oraz finansowanie transakcji handlowych. Po to, aby uzyskać lepsze warunki finansowe od banku, należy poznać wewnętrzne reguły działania banków. Wielu klientów banku nie zdaje sobie nawet sprawy z kosztów, które ponosz? przy transakcjach, chociażby kosztów z tytułu wymiany walut. Udowadniamy,   że przetarg nie jest najlepsz? drog? do pozyskania najtańszych i najlepszych usług bankowych. Często ważniejsze s? relacje oraz znajomość uwarunkowań wpływaj?cych na cenę.

16.30 – 16.45 Przerwa

16.45 – 18.00

3.              Zwiększanie wyników finansowych firmy poprzez optymalizację składki wypadkowej oraz PFRON - Rafał Jędruchniewicz, Inventage

Inventage Polska Sp. z o.o.  krótko wprowadzi w temat zwiększania wyniku finansowego firm, poprzez optymalizację kosztów PFRON. Poruszone zostan? następuj?ce zagadnienia: Co to jest składka wypadkowa? Kto j? płaci? Kto j? ustala? Jaki jest system naliczania składki w Polsce, dlaczego jest tak ważna z punktu widzenia przedsiębiorstwa?

Złożoność przepisów prawa w tym zakresie prawa pracy i przepisów podatkowych powoduje, że analiza kosztów pracy – w tym składek ZUS – jest skomplikowana, wymaga specjalistycznej wiedzy oraz ostrożności i dojrzałości w interpretowaniu orzecznictwa.

4.Cyber HR - jako metoda obniżania kosztów obsługi procesów kadrowych firmy, Patrycja Strzelecka, Extor S.A.

Jak za pośrednictwem inteligentnej technologii radykalnie przyśpieszyć realizację procesów kadrowych w firmie, zapewnić ich poprawność i zoptymalizować koszty? Zapraszamy do udziału w prelekcji Extor, podczas której zdradzimy, w jaki sposób za pomoc? narzędzia CyberHR pomogliśmy przyspieszyć procesy kadrowe w dużej firmie o rozproszonej strukturze organizacyjnej z wysok? fluktuacj? kadr.

18.00 – 19.00

Po prezentacjach ekspertów zapraszamy do dyskusji i wymiany pogl?dów podczas części koktajlowej naszego wydarzenia oraz degustacji win zorganizowanej przez Café Celeste.

Ilość miejsc na to seminarium jest ograniczona dlatego uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na stronie rejestracji www.nowoczesnakontrolakosztow.evenea.pl lub na adres: mkrukowska(@)extor.pl   Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Krukowska, tel: 501  645  913.   Zapraszamy!

NASI PRELEGENCI

Rafał Strzelecki, Prezes Zarz?du Cyber Productivity SA, przez 20 lat pełnił funkcje CIO i CEO w dużych organizacjach wdrażaj?c systemy ERP, restrukturyzuj?c działy back-office oraz wykorzystuj?c outsourcing jako metodę optymalizacji kosztów. Obecnie zarz?dza grup? kapitałow? spółek outsourcingowych, które oferuj? rozwi?zania redukuj?ce koszty back-office.

Pavel Sikora, Expense Reduction Analyst, ma ponad 20 lat doświadczenia w bankowości i finansach, pracował m.in. dla: ING Bank, Raiffeisen Bank (CZ), RZB AG (AT), Deutsche Bank, eBanka, Ceska pojistovna/Generali PPF Holding B.V.). Przez 5 lat Pavel piastował funkcję regionalnego Dyrektora Treasury w Generali Group w CEE.

Rafał Jędruchniewicz, Manager Działu Optymalizacji Składek ZUS, Inventage, jako jedyny specjalista w Polsce posiada 9 lat doświadczenia w obszarze optymalizacji składki wypadkowej; posiada tytuł Starszego Inspektora ds. BHP; prowadził oraz nadzorował ponad 500 projektów z tego obszaru dla Klientów z różnych branż gospodarki.

Patrycja Strzelecka, Partner Zarz?dzaj?cy w Extor SA - wiod?cej firmie outsourcingu księgowego i płacowego. Extor obsługuje głównie spółki z kapitałem zagranicznym o zatrudnieniu do 2000 pracowników i jest lokalnym partnerem ADP Streamline ?  światowego lidera na rynku usług payrollowych.

Nowoczesne zarz?dzanie kosztami - pobierz zaproszenie >>>

Partnerzy:

Do pobrania

Download Nowoczesne-zarzadzanie-kosztami_Zaproszenie-15-czerwca.pdf  (PDF • 2 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!