Partnerzy

Nowi speakerzy czerwcowej konferencji ABSL

<p style="text-align: justify;"><strong>Skład prestiżowej konferencji biznesowej ABSL wzbogacił się o kolejne czołowe postaci światowego biznesu. Największy zjazd biznesmenów w Europie odbędzie się w Krakowie w dniach 16 i 17 czerwca. Gwiazdą konferencji będzie Tony Blair, były premier Wielkiej Brytanii.</strong></p>

>

Do obsady tegorocznej konferencji ABSL właśnie doł?czyło kilkanaście gor?cych nazwisk. Wśród nich znajdzie się między inny wyróżniaj? się Thomas Müller i Przemysław Berendt (Luxoft), którzy razem ze Stevem Bandrowczakiem (HP) opowiedz? o trendach w świecie digitalu i nowoczesnych technologii maj?cych wkrótce zmienić sposób przywództwa w biznesie.

Niezwykle interesuj?co zapowiada się też panel dyskusyjny, którego myśl? przewodni? będzie przyszła rola Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zaproszeni goście będ? dyskutować, o roli naszego kraju jako katalizatorze innowacji i pozytywnych zmian w biznesie na kontynencie. W dyskusji prowadzonej przez Henry’ego Foya, korespondenta The Financial Times, wezm? udział były premier Jan Krzysztof Bielecki, prezes zarz?du Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki, prezes zarz?du Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman oraz wiceprezes HfS Research Charles Sutherland.

Wśród spikerów szóstej edycji konferencji ABSL znajd? się również m.in. Phil Fersth (President and Chief Executive Officer HfS Research), John Collington (Chief Operating Officer,Alexander Mann Solutions, Johan Karlstrom (President i CEO, Skanska), Christian Ulbrich (Member of the Global Executive Board i CEO, JLL), Zuzanna Mikołajczyk (Commercial and Marketing Director, Board Member, Mikomax), prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezydent Katowic Marcin Krupa, a także zarz?d ABSL, m.in. prezes Jacek S. Levernes (HP) wraz z wiceprezesami Krystianem Bestry (ADAPTIVE Solutions & Advisory Group), Piotrem Dziwokiem (Shell), Markiem Grodzińskim (Capgemini), Wojciechem Popławskim (Accenture) i Januszem Dziurzyńskim (P&G).

Czerwcowa konferencja ABSL to jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w tej części Europy. W tym roku gościem specjalnym będzie Tony Blair, jeden z najbardziej wpływowych światowych przywódców i premier Wielkiej Brytanii w latach 1997-2007. Weźmie on udział w dyskusji o tym, jak Polska może kontynuować umacnianie swojej politycznej i gospodarczej pozycji na arenie międzynarodowej.  

- Dynamiczny rozwój sektora wi?że się z rosn?c? profesjonalizacj? oraz prowadzeniem coraz bardziej zaawansowanych procesów biznesowych. Konferencja ABSL to ważna platforma dyskusji na temat tego, jak dalej stymulować wzrost branży. Cieszymy się, że kolejny rok jedno
z najważniejszych wydarzeń sektora w tym regionie Europy przyci?ga inspiruj?cych
i doświadczonych liderów
- skomentował Piotr Dziwok, prezes zarz?du Shell Polska, dyrektor generalny Shell Business Operations Kraków oraz wiceprezes ABSL..

Konferencja ABSL na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, gromadz?c co roku kilkuset uczestników, w tym liderów globalnego i polskiego biznesu, przedstawicieli rz?du, władz lokalnych a także instytucji finansowych.   W zeszłym roku gościem specjalnym konferencji ABSL była Madeleine Albright, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych podczas prezydentury Billa Clintona. Gośćmi poprzednich edycji wydarzenia byli m.in. Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, Jan Krzysztof Bielecki i Marek Belka.

ABSL - to największa organizacja branżowa w regionie Europy Środkowo–Wschodniej zrzeszaj?ca najważniejszych inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Zwi?zek powstał 21 maja 2009 r. z inicjatywy największych firm działaj?cych w branży takich, jak Capgemini, Hewlett – Packard, IBM, Infosys, Thomson Reuters, UBS oraz wielu innych. ABSL jest platform? wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk wewn?trz branży. Partnerami ABSL s? wiod?ce, zarówno polskie, jak i europejskie organizacje branżowe. Zwi?zek współpracuje również z Ministerstwem Gospodarki oraz Polsk? Agencj? Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), przedstawicielami miast oraz regionów oraz agencjami wspieraj?cymi inwestorów zagranicznych

Organizacja zrzesza centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) i firmy wspieraj?ce rozwój sektora. Obecnie Członkami ABSL jest ponad 150 wiod?cych firm sektora oraz ponad 250 managerów wyższego szczebla z 15 polskich miast.

Więcej informacji: http://abslconference.com/, http://www.absl.pl/pl/home

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!