Aktualności firm stowarzyszonych

Nowi partnerzy w kancelarii Dentons

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><strong>Do grona partnerów w warszawskim biurze Dentons dołączyli Aleksandra Minkowicz-Flanek, Michał Jochemczak i Tomasz Janas. Łącznie w biurach Dentons na całym świecie na stanowiska partnerów awansowało 47 prawników, z czego ponad połowę stanowią kobiety.</strong></span></p>

>

Aleksandra Minkowicz-Flanek kieruje Zespołem Prawa Pracy w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, a także prawa korporacyjnego. Ma duże doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień grupowych, wynagrodzeń w sektorze bankowym oraz prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych. Ma doświadczenie w obsłudze klientów z sektora bankowego, spożywczego, motoryzacyjnego i zaawansowanych technologii. Negocjuje z przedstawicielami pracowników, współtworzy dokumentację transakcyjn? i doradza w transgranicznych stosunkach prawno-pracowniczych.

Michał Jochemczak kieruje Praktyk? Postępowań Arbitrażowych warszawskiego biura kancelarii Dentons. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów s?dowych zarówno przed s?dami arbitrażowymi, jak i powszechnymi. Reprezentował klientów w postępowaniach arbitrażowych na gruncie regulaminów wiod?cych instytucji arbitrażowych (ICC, VIAC, LCIA) oraz w krajowych jak i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zakresie sporów tzw. joint-venture, M&A, korporacyjnych, budowlanych, nieruchomościowych, a także financial services disputes. Doradza również klientom w zakresie zagadnień zwi?zanych z międzynarodowym postępowaniem cywilnym (np. wykonywanie zagranicznych orzeczeń w Polsce). Zajmuje się też doradztwem na rzecz wierzycieli oraz zarz?du i akcjonariuszy (udziałowców) dłużnika w kontekście postępowania upadłościowego.

Tomasz Janas jest członkiem Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz klientów infrastrukturalnych, działaj?cych głównie w sektorze energetycznym (zarówno w energetyce konwencjonalnej, jak i odnawialnej). Jego doradztwo koncentruje się przede wszystkim na kwestiach regulacyjnych, M&A, procesach prywatyzacji oraz wybranych aspektach finansowania przedsięwzięć w sektorze energetycznym.

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E: kamila.lewandowska(@)dentons.com

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E: beata.niemczuk(@)dentons.com

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!