Aktualności firm stowarzyszonych

Nowi Partnerzy Mazars w Polsce

Warszawa 15 września 2021 r.: Polskie biuro Mazars, międzynarodowej firmy audytorskiej, podatkowej i doradczej ma przyjemność poinformować, że do grona partnerów firmy w Polsce dołączyły 2 osoby: Joanna Włoch oraz Krzysztof Stański. 

Joanna Włoch jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA. W ostatnich latach w Mazars była dyrektorem w dziale audytu i doradztwa dla instytucji finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych w zakresie due-diligence, wdrożenia MSSF/MSR, konsultacji oraz opinii księgowych zarówno pod polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także w zakresie innych usług atestacyjnych. Jako partner będzie w dalszym ciągu rozwijać portfolio i nadzorować usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych bankowych grup kapitałowych, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych, towarzystw inwestycyjnych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji obsługujących transakcje płatnicze. Dział audytu i doradztwa dla instytucji finansowych powstał około 2 lata temu.. Obecnie dzięki swoim wysokim kompetencjom służy wsparciem innym zespołom Mazars w Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie.

Krzysztof Stański dołączył do Mazars w Polsce w sierpniu 2021 roku jak partner kierujący działem jakości i zarządzania ryzykiem. Swoją karierę zawodową rozpoczął 16 lat temu jako audytor, a przez ostatnie 8 lat zajmował się konsultacjami obejmującymi szeroko pojęte zagadnienia rachunkowe oraz audytowe w ramach departamentu praktyki zawodowej jednej z firm tzw. wielkiej czwórki. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), biegłym rewidentem oraz członkiem ACCA.

Jako partner odpowiedzialny za jakość i ryzyko, Krzysztof wnosi do Mazars bogate doświadczenie oraz wiedzę z zakresu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, metodyki badania, przeglądów sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych oraz pokrewnych, jak również etyki i niezależności.

- Jest nam bardzo miło powitać Joannę Włoch i Krzysztofa Stańskiego w gronie partnerów naszej firmy w Polsce. Mazars rozwija się dzięki różnorodności naszych pracowników i dąży do zbudowania zespołu kierowniczego przyszłości. Zatrudnianie i nagradzanie osób, które odznaczają się wysokimi kwalifikacjami jest najlepszym tego świadectwem – powiedział Michel Kiviatkowski, Partner Zarządzający Mazars w Polsce.

***

Kontakt Renata Stefanowska, Manager, Dział Komunikacji i Marketingu, Mazars w Polsce r.stefanowska@mazars.pl / +48 22 25 55 200

Mazars to międzynarodowa, zintegrowana firma specjalizująca się w audycie, księgowości, doradztwie, usługach podatkowych i prawnych*. Działając w ponad 90 krajach i terytoriach na całym świecie, korzystamy z doświadczenia ponad 42 000 specjalistów – w tym 26 000 w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars i 16 000 za pośrednictwem Mazars North America Alliance - pomagając różnej wielkości przedsiębiorstwom na każdym etapie ich rozwoju. W Polsce Mazars zatrudnia ponad 300 specjalistów w Warszawie i Krakowie, oferując polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom pełen zakres usług w dziedzinie audytu, outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.

*tam, gdzie przewidują to przepisy krajowe

pol.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!