Nowi Partnerzy i nowe kompetencje doradcze w Crido

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Z początkiem września do Crido dołączyło 3 nowych Partnerów, którzy razem ze swoimi zespołami będą wspierać klientów w zakresie podatków osobistych, prawa nieruchomości i </strong></span><span><em><strong>corporate finance</strong></em></span><span><strong>.</strong></span></span></p>

>

  • Marek Gadacz został Partnerem w Crido Taxand odpowiedzialnym za obszar podatków osobistychi wsparcie w tym zakresie zarówno pracodawców, jak i osób fizycznych. Marek będzie rozwijał doradztwo w zakresie PIT i ZUS, które obok: CIT, VAT, cen transferowych i postępowań podatkowych należy do głównych obszarów doradztwa podatkowego Crido.  
  • Artur Marszałkiewicz został Partnerem zarz?dzaj?cym Crido Corporate Finance – nowej spółki, która świadczy komplementarne dla Crido Taxand (w zakresie podatków) i Crido Legal (w zakresie prawa korporacyjnego) usługi w obszarze doradztwa finansowego i transakcyjnego, w   tym na rynku M&A.   W oparciu o swoje ponad 20-letnie doświadczenie na polskim rynku kapitałowym będzie rozwijał usługi corporate finance m.in. dla polskich przedsiębiorców.  
  • Krzysztof Marzyński został Partnerem odpowiedzialnym za Praktykę Prawa Nieruchomości w Crido Legal. Krzysztof będzie rozwijał doradztwo kancelarii w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego oraz zarz?dzał doświadczonym zespołem, który swoje kompetencje i pozycję na rynku nieruchomości buduje z sukcesem od pocz?tku działalności Crido Legal.  

Crido, które powstało w 2005 roku, to dzisiaj ponad 230-osobowy zespół. Nasi doradcy zapewniaj? przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomagaj? rozwijać innowacyjn? działalność, w tym pozyskuj?c finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.  

Za zarz?dzanie i rozwój firmy odpowiada 6 partnerów zarz?dzaj?cych, w tym 4 w spółce Crido Taxand: Michał Gwizda (Doradztwo Biznesowe i Zarz?dzanie Innowacjami), Andrzej Puncewicz, Roman Namysłowski i Paweł Toński (Doradztwo Podatkowe).   Za zarz?dzanie Crido Legal odpowiada Jakub Ziółek, a Crido Corporate Finance – Artur Marszałkiewicz.  

Za rozwój poszczególnych linii biznesowych odpowiada 10 partnerów posiadaj?cych kompetencje w wybranych obszarach prawa, podatków i doradztwa biznesowego, w tym w zakresie zarz?dzania innowacjami i pozyskiwania finansowania.    

Informacje o nowych partnerach Crido

Marek Gadaczposiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w różnych aspektach zwi?zanych z opodatkowaniem osób fizycznych, w szczególności doradztwie w zakresie planowania podatkowego, bież?cych rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych, opodatkowania transferu maj?tku czy przeprowadzania audytów podatkowych, a także zwiększania efektywności podatkowej prowadzonej działalności. W ramach dotychczasowej praktyki doradzał zarówno firmom, jak i bezpośrednio osobom fizycznym w zakresie struktur wynagradzania pracowników oraz uzyskiwania przez nich innych dochodów. Od września 2017 jest partnerem odpowiedzialnym za Zespół Podatków Osobistych w Crido Taxand.

Artur Marszałkiewicz w swej ponad 20-letniej karierze zawodowej na polskim rynku kapitałowym koncentrował się na doradztwie finansowym i transakcyjnym dla wiod?cych polskich firm i międzynarodowych korporacji, jak również funduszy Private Equity. Aktywnie uczestniczył i zarz?dzał z sukcesem kilkudziesięcioma transakcjami M&A, IPO i finansowania dłużnego o wartości kilku miliardów złotych. Na pocz?tku swojej kariery zawodowej zwi?zany był z wiod?cymi domami maklerskimi, pracował m.in. w dziale bankowości inwestycyjnej Societe Generale. Był też partnerem w polskim butiku doradczym, gdzie m.in. odpowiadał za transakcje z udziałem dużych polskich przedsiębiorców. Jest jednym z założycieli Crido Corporate Finance, gdzie pełni funkcję Partnera Zarz?dzaj?cego.  

Krzysztof Marzyński specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym oraz szeroko pojętym prawie handlowym. Jego ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie polskim i międzynarodowym klientom obejmuje prawne aspekty, m.in. sprzedaży, kupna, wynajmu, zarz?dzania, finansowania czy restrukturyzacji nieruchomości komercyjnych, jak również tzw. alternatywnych aktywów, takich jak np. nieruchomości rolne, leśne czy mieszkania na wynajem. Przed doł?czeniem do zespołu Crido Legal Krzysztof pracował w warszawskim biurze Dentons. Wcześniej zdobywał doświadczenie w Clifford Chance i firmie doradczej PwC. Od września 2017 jest Partnerem odpowiedzialnym za Praktykę Prawa Nieruchomości w Crido Legal.  

***

O Crido  

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomagamy rozwijać innowacyjn? działalność, w tym pozyskuj?c finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwi?zania na miarę szybko zmieniaj?cego się otoczenia biznesowego, prawnego oraz nowych wyzwań na poziomie lokalnym i globalnym. Znajdujemy sposoby, które pozwalaj? klientom – niezależnie od branży i skali działalności - bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewniamy zarówno merytoryczne wsparcie na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwi?zania wspieraj?ce prowadzenie bież?cej działalności.  

Zaangażowanie i praca naszego ponad 230-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, którzy współpracuj? z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to swoje odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych i firm wspieraj?cych działalność B+R i innowacje, w których zajmujemy najwyższe pozycje.  

Doradzamy, nie audytujemy. Dzięki przynależności do międzynarodowej sieci Taxand wspieramy klientów w rozwoju ich biznesu również za granic?.    

Dowiedz się więcej na: taxand.pl, cridolegal.pl, podatkiwbiznesie.pl.  

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
Crido Taxand
magdalena.zuk@taxand.pl| +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!