Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Nowe zasady wsparcia w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - seminarium

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons współpracy z CCIFP i BPCC pragnie przybliżyć Państwu szczegóły nowego systemu wsparcia w SSE, jak również dać Państwu możliwość zapoznania się z opiniami ekspertów z sektora publicznego i prywatnego oraz zadać im praktyczne pytania istotne dla Państwa organizacji.</p>

>

Data i godzina:
Rozpoczęcie: 27 października 2017, 9:30
Zakończenie: 27 października 2017, 13:30

Lokalizacja:
Dentons
Rondo ONZ 1
Warszawa
Polska

W ostatnim okresie polski rz?d ogłosił plany zast?pienia obecnych Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), których okres funkcjonowania miał wygasn?ć z końcem 2026 roku, nowym systemem obejmuj?cym całe terytorium Polski. Uzyskanie nowego zezwolenia będzie prawdopodobnie trudniejsze i bardziej złożone niż obecnie, zaś proces przygotowania i oceny wniosku o zezwolenie będzie znacznie odbiegał od dotychczasowej praktyki. Możliwe będzie jednak uzyskanie takiego zezwolenia dla inwestycji podejmowanej w dowolnej lokalizacji w Polsce, bez konieczności oczekiwania, jak obecnie, na formalne objęcie tej lokalizacji granicami SSE. Co istotne, zezwolenia na nowych zasadach maj? być wydawane na okres 10 - 15 lat, a w przypadku inwestycji lokowanych w granicach dotychczasowych SSE na 20 lat.

Agenda spotkania

9.30 - 10.00 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce: ‎obecna sytuacja i perspektywy rozwoju (wystapienie przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego)
10.00 - 11.00 Główne założenia nowego systemu specjalnych stref ekonomicznych ‎(Czesc pierwsza)
11.00 - 11.20 Przerwa kawowa
11.20 - 12.20 Glowne zalozenia nowego systemu specjalnych stref ekonomicznych ‎(Czesc druga)
12.20 - 12.50 Praktyczne konsekwencje dla biznesu wprowadzenia nowego systemu pomocy w strefach - dyskusja ‎przedsiebiorcow, ekspertow oraz przedstawicieli stref
12.50 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 13.30 Sesja Q&A

Rejestracja: Joanna Antosiewicz; +48 22 242 57 69, joanna.antosiewicz@dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!