Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Nowe zasady wsparcia w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - seminarium

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons współpracy z CCIFP i BPCC pragnie przybliżyć Państwu szczegóły nowego systemu wsparcia w SSE, jak również dać Państwu możliwość zapoznania się z opiniami ekspertów z sektora publicznego i prywatnego oraz zadać im praktyczne pytania istotne dla Państwa organizacji.</p>

>

Data i godzina:
Rozpoczęcie: 27 października 2017, 9:30
Zakończenie: 27 października 2017, 13:30

Lokalizacja:
Dentons
Rondo ONZ 1
Warszawa
Polska

W ostatnim okresie polski rz?d ogłosił plany zast?pienia obecnych Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), których okres funkcjonowania miał wygasn?ć z końcem 2026 roku, nowym systemem obejmuj?cym całe terytorium Polski. Uzyskanie nowego zezwolenia będzie prawdopodobnie trudniejsze i bardziej złożone niż obecnie, zaś proces przygotowania i oceny wniosku o zezwolenie będzie znacznie odbiegał od dotychczasowej praktyki. Możliwe będzie jednak uzyskanie takiego zezwolenia dla inwestycji podejmowanej w dowolnej lokalizacji w Polsce, bez konieczności oczekiwania, jak obecnie, na formalne objęcie tej lokalizacji granicami SSE. Co istotne, zezwolenia na nowych zasadach maj? być wydawane na okres 10 - 15 lat, a w przypadku inwestycji lokowanych w granicach dotychczasowych SSE na 20 lat.

Agenda spotkania

9.30 - 10.00 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce: ‎obecna sytuacja i perspektywy rozwoju (wystapienie przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego)
10.00 - 11.00 Główne założenia nowego systemu specjalnych stref ekonomicznych ‎(Czesc pierwsza)
11.00 - 11.20 Przerwa kawowa
11.20 - 12.20 Glowne zalozenia nowego systemu specjalnych stref ekonomicznych ‎(Czesc druga)
12.20 - 12.50 Praktyczne konsekwencje dla biznesu wprowadzenia nowego systemu pomocy w strefach - dyskusja ‎przedsiebiorcow, ekspertow oraz przedstawicieli stref
12.50 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 13.30 Sesja Q&A

Rejestracja: Joanna Antosiewicz; +48 22 242 57 69, joanna.antosiewicz@dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!